TV NL EN

Populisme 3.0

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Populisme, het woord wordt te pas en te onpas gebruikt. Wat is populisme? Moeten we het vrezen of is het een gezonde correctie op een volksvertegenwoordiging die niet goed werkt? Hoe verdeelt populisme elite en volk? Wat zijn de consequenties hiervan en bedreigt populisme de democratie en rechtsstaat? Cas Mudde, wereldwijd populismespecialist en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten en Anton Jäger, promovendus politiek denken aan de Universiteit van Cambridge, gaan met elkaar in gesprek over wat populisme is, of het een gevaar is voor de democratie en rechtsstaat en hoe als samenleving om te gaan met populisme. Wat zorgt ervoor dat politici die inzetten op de verdeling tussen volk en elite aan stemmen winnen? Is het nodig en mogelijk om deze verdeling tegen te gaan? Wat is het beste antwoord op populisme, moeten partijen nu eindelijk zelf eens beter naar het volk gaan luisteren of populisme juist keihard bevechten en populistische politici uitsluiten? En hoe ziet een overtuigend anti-populisme er dan wel uit?  Cas Mudde schreef samen met Cristóbal Rovira Kaltwasser onlangs het boek 'Populisme' in de serie Elementaire deeltjes, Anton Jägers boek Kleine anti-geschiedenis van het populisme verscheen afgelopen maand. Mudde en Jäger gaan allebei in op het begrip populisme, wat te pas en te onpas wordt gebruikt. Cristóbal Rovira Kaltwasser en Cas Mudde omschrijven populisme als ‘een dunne ideologie volgens welke de maatschappij uiteindelijk verdeeld wordt in twee homogene en vijandige kampen – ‘het zuivere volk’ versus ‘de corrupte elite’ – en die stelt dat de politiek een uitdrukking zou moeten zijn van de volonté générale (algemene wil) van het volk.’ Jäger gaat in zijn boek in op de wortels van het begrip populisme, die liggen in de Amerikaanse politiek van de negentiende eeuw. Een begrip dat iets anders inhield dan nu en verbonden was met The People’s Party. Ze verschillen in opvatting over hoe het populisme te verslaan, waar Jäger pleit voor een terugkeer naar het populisme zoals dat uit de Amerikaans politiek, waarin de economie en niet identiteit centraal staat, meent Mudde dat de kerngedachte van populisme als tegenstelling tussen het homogene goede volk en de homogene slechte elite altijd fout is. Ze zal op gespannen voet blijven staan met de liberale democratie en haar functioneren bemoeilijken." Cas Mudde is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Georgia in de VS en onderzoeker aan de Universiteit van Oslo in Noorwegen. Hij houdt zich bezig met extremisme en democratie. Hij is columnist voor The Guardian US en Hope Not Hate.  Anton Jäger (1994) is afgestudeerd in de ideeëngeschiedenis aan de Universiteit van Cambridge. Hij werkt er momenteel aan een dissertatie over het Amerikaanse populisme. Eerder studeerde hij politiek en filosofie in Essex. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer, De Morgen, Sabzian, rekto:verso, Apache, Lava en DeWereldMorgen.be. Moderator: Myrthe Hilkens Credits foto Cas Mudde: Rio Gandara, Helsingin Sanomat Credits foto Anton Jäger: Ronald Gielen