TV NL EN

Premiére Witte Vlucht + nagesprek

DUUR
50 minuten

In ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ onderzoeken filmmakers de kracht van de school als emancipatiemachine, de essentiële rol van onderwijs voor het individu, voor de maatschappij en de toekomst. Is het mogelijk kinderen met verschillende achtergronden gelijke kansen te geven? Première van Witte Vlucht en nagesprek met filmmaker Camiel Zwart, producent Carolien Croon en onderwijsspecialist Arnold Jonk. De Witte Vlucht (regie: Camiel Zwart, 2017, 50’)
De wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen ligt geïsoleerd in de stad, ingesloten door drukke wegen en een kanaal. Basisschool Het Octaaf spant zich in om er te zijn voor alle kinderen in deze buurt die wel 25 verschillende nationaliteiten telt. Hoogopgeleide ouders die in de wijk wonen laten de school echter links liggen. Iedere ochtend fietst een stoet ouders een drukke weg over om hun kinderen naar een school buiten de wijk te brengen. Roger, de net aangestelde directeur van Het Octaaf, is vastbesloten om daar met zijn team verandering in te brengen, maar wat is daarvoor nodig? De werkelijkheid is complex en weerbarstig. Na de vertoning gaat producent Carolien Croon in gesprek met regisseur Camiel Zwart, Gijs van Rozendaal, voorzitter van het Kinderopvangfonds, en onderwijsspecialist Arnold Jonk over de film.

Arnold Jonk is plaatsvervangend Inspecteur-Generaal bij de inspectie van het onderwijs. Hij is, sinds 2012, verantwoordelijk voor het toezicht op het primair en speciaal onderwijs. Als vader van schoolgaande kinderen was hij een van de initiatiefnemers voor meer diversiteit op een Amsterdamse school. Eerder presenteerde Arnold Jonk zijn idee over gelijke kansen in het onderwijs in De Balie bij het programma 'Mijn idee voor onderwijs'. 

Gijs van Rozendaal, in het dagelijks leven zelfstandig interim manager, is medeoprichter en voorzitter van Het Kinderopvangfonds, eenstichting met als missie het verbeteren van de kwaliteit en de innovatieve kracht van de kinderopvang vanuit het perspectief van kind en ouder. Van Rozendaal is sinds de oprichting in januari 2014 tevens voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020. Camiel Zwart is filmregisseur. Eerder maakte hij verschillende documentaires (Amen, Home made, 0,5km2 Noord) en series (KidsXL).