TV NL EN

Professionele ruimte: wat kan er wel?

DUUR
120 minuten

In deze derde aflevering van de onderwijsreeks van De Balie gaan we op een positieve en constructieve manier praten over de professionele ruimte voor docenten en schoolleiders in het Primaire Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. We hebben het niet over de beperkingen, maar over wat er wél mogelijk is. Zowel op beleidsniveau en in de praktijk is men zich ervan bewust dat het zaak is om de ruimte díe er al bestaat voor docenten om goed onderwijs te geven in eerste instantie te herkennen, en vervolgens ook te benutten. Door allerlei factoren wordt het zien en benutten van deze ruimte soms bemoeilijkt of als haast onmogelijk ervaren. Gastsprekers deze avond geven voorbeelden van de manier waarop zij wel in staat zijn geweest om eigen vorm te geven aan het onderwijs.

Met:
Ilja Klink, rector Hyperion Lyceum Amsterdam
Ellen Emonds, basisschooldocent van het jaar (2012)
Jaap Versfelt, oud-partner McKinsey, oprichter Stichting LeerKRACHT

De avond staat zoals altijd onder leiding van Felix Rottenberg. De Balie Leert wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting F.S. Tijmstra en de Iona Stichting.