TV NL EN

Re:Thinking Europe: with Philipp Blom & Kalypso Nicolaidis

DUUR
90 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Scroll naar beneden voor Nederlands.  Two of Europe’s most influential thinkers, historian Philipp Blom and professor International Relations Kalypso Nicolaïdis will discuss the future of Europe. 2017 has already proven to be a crucial year for Europe, with the negotiations on Brexit starting off, Macron’s victory over Le Pen’s euroscepticism in France, and Wilders’ absence from positions of power in the Netherlands. Can we all breathbreathe a sigh of relief, now that the populist spring has not come to blossom? Will the results of the last months offer Europe possibilities to reinvent itself? And what if Macron does not succeed in reforming Europe and increasing popular support? According to Blom, ‘some elections’ are not enough to solve Europe’s structural problems. The question is: will Europe perish in spite of its successes? Now is the moment to formulate a new narrative that serves to engage Europeans with the European project. Which measures does Blom propose the EU takes?
Nicolaïdis argues that Europe must try to let go of its ‘chronic short-term perspective’ and focus on strengthening its democratic foundations in the long term. Only empathy between the member states can save Europe. Both thinkers will present their to do list for Europe, and will reflect on the crucial importance of today’s situation for the history of Europe. During the programme, we will pay tribute to Isaiah Berlin, one of the most important philosophers of the 20th century, who thoroughly examined the question of European integration in 1959. Today, his reflections are still crucial to understanding Europe’s current situation. Walter Bart from theatre company Wunderbaum will perform.
 
Philipp Blom (1970) is a German historian, novelist, journalist and translator. After obtaining his PhD in Modern History at Oxford University, he has worked as a journalist, editor and writer, contributing to newspapers, magazines and radio programmes throughout Europe and the US. Blom’s historical books on European history, such as The Vertigo Years (2008) and A Wicked Company (2010), have been awarded with several international prizes. He contributed the essay Thinking Europe – No Future? to the anthology Re:Thinking Europe which has been published in the context of the Forum on European Culture.
About Kalypso Nicolaïdis
Kalypso Nicolaïdis (1962) is a Greek-French Professor of International Relations at the University of Oxford where she is also director of the Centre for International Studies. Nicolaïdis has published widely on various aspects of European integration, international relations and global governance. Her latest book include: Echoes of Empire: Memory, Identity and Colonial Legacies, edited with Gabi Maas and Berny Sebe (2015); European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts, edited with Justine Lacroix (2010); and Mediterranean Frontiers: Borders, Memory and Conflict in a Transnational Era, edited with Dimitar Bechev (2009). Nicolaïdis contributed the article ‘My EUtopia: Empathy in a Union of Others to the anthology Re:Thinking Europe. Moderator: Lennart Booij Language: English Twee van Europa’s meest invloedrijke denkers, historicus Philipp Blom en professor Internationale Betrekkingen in Oxford, Kalypso Nicolaïdis, gaan in gesprek over de toekomst van Europa.

2017 is een cruciaal jaar voor Europa. De Brexit onderhandelingen zijn nét gestart, Macron versloeg de anti- Europese Le Pen in Frankrijk, en ook in Nederland kwam Wilders niet aan de macht. Kunnen we opgelucht ademhalen nu de populistische lente lijkt te zijn uitgebleven? Bieden de afgelopen maanden kansen voor Europa om zich opnieuw uit te vinden? En wat als het Macron niet lukt Europa te hervormen en het draagvlak te vergroten?
Volgens Blom lossen ‘een paar verkiezingen’ het structurele probleem van Europa niet op. De grote vraag is nu: gaat Europa ten onder aan haar eigen succes? Dit is het moment waarop Europa op zoek moet naar een nieuw narratief om haar burgers weer warm te maken voor het Europese project. Welke maatregelen moet Europa nu nemen volgens hem?

Nicolaïdis stelt dat Europa vooruitziend moet zijn en zich juist nu moet richten op het verstevigen van haar democratisch gehalte op de lange termijn. Alleen empathie tussen staten onderling kan Europa van haar ondergang redden. Beide denkers presenteren hun to do list voor Europa, en reflecteren op dit cruciale moment in de geschiedenis.

Tijdens het programma geven we een eerbetoon Isaiah Berlin, één van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw, die zich in 1959 waagde aan het vraagstuk van de Europese eenheid. Ook nu is zijn toesprak razend actueel. Performance door Walter Bart, van theatergezelschap Wunderbaum.

Over Philipp Blom
Philipp Blom (1970) is een Duitse geschiedkundige, romanschrijver, journalist en vertaler. Na het behalen van zijn PhD in Moderne Geschiedenis aan de Universiteit van Oxford (Engeland) werkte hij als journalist, redacteur en schrijver voor een groot aantal kranten, tijdschriften en radioprogramma’s in Europa en de VS. Blom’s boeken over Europese geschiedenis, zoals The Vertigo Years (2008) en A Wicked Company (2010) zijn bekroond met verscheidene internationale prijzen. Zijn meest recente boek ‘De Opstand van de Natuur’ verscheen in april in het Nederlands. Blom droeg bij aan de bloemlezing Re:Thinking Europe, die vorig jaar verscheen in het kader van het Forum on European Culture met het essay Thinking Europe – No Future? Over Kalypso Nicolaïdis
Kalypso Nicolaïdis (1962) is een Grieks-Franse hoogleraar in Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Oxford (Engeland) en voorzitter van het Centrum voor Internationale Studies.
Nicolaïdis publiceert over thema’ als Europese integratie, internationale betrekkingen, en global governance. Ze schreef onder andere Echoes of Empire: Memory, Identity and Colonial Legacies (2015) en European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts (2010). Nicolaïdis droeg bij aan de bloemlezing Re:Thinking Europa die vorig jaar verscheen in het kader van het Forum on European Culture met het essay My EUtopia: Empathy in a Union of Others. Moderator: Lennart Booij Voertaal: Engels
 
Redactie: Anne-Marijn Epker.