TV NL EN

Salafisme: vriend of vijand in de strijd tegen radicalisering?

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Salafisme, een orthodoxe stroming binnen de Islam, is de afgelopen maanden (en jaren) regelmatig in opspraak gekomen vanwege de veronderstelde associatie met jihadisme. Op 26 november 2015 dienden Kamerleden Marcouch en Tellegen een motie in waarin ze de kamer verzochten de mogelijkheid tot een verbod op salafistische organisaties te onderzoeken. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Inmiddels is bekend dat het verbod er niet gaat komen, maar de overheid worstelt nog steeds met de kwestie, zeker in het licht van de recente aanslagen in Brussel, want biedt het salafisme een voedingsbodem voor of juist een waarborg tegen radicalisering?

Marcouch en de AIVD noemen het salafisme ‘een kweekvijver voor het jihadisme’. Salafistische imams benadrukken juist de pacifistische inslag van deze stromingen en beroepen zich op de vrijheid van godsdienst. Verschillende burgemeesters, zoals Jozias van Aartsen, wijzen op de goede samenwerking met salafistische moskeeën en de positieve resultaten die daar uit voortvloeien.

Maar nog voordat er überhaupt kan worden gediscussieerd over de veronderstelde gevaren voor de democratische rechtstaat, moeten we eerst een stap terug nemen. Wat is het salafisme eigenlijk? Is deze beweging wel zo eenvoudig te duiden? Pas als dat duidelijk is kan het debat aanvangen. Is salafisme het voorportaal tot de jihad?

Dr. Joas Wagemakers opent de avond met een korte lezing over de ontstaansgeschiedenis en de doctrine van het salafisme (in Nederland). Ook zal hij dieper ingaan op de (vermeende) verhouding tussen fundamentalisme en terreur. Bahram Sadeghi gaat met Ahmed Marcouch in gesprek over de beweegredenen die aan de ingediende motie ten grondslag liggen. Daarna gaat Ahmed Marcouch in debat met Sadet Karabulut, Tweede kamerlid voor de SP, over, onder andere, de grenzen van de democratische tolerantie. In de maand april organiseert De Balie een serie programma’s over Islam en de westerse samenleving: 19 april De noodzaak voor een nieuwe Islam, Pleidooi van imam Yassin Elforkani
24 april Islam is Punk, Een avond met schrijver Michael Muhammad Knight
25 april Salafisme: vriend of vijand in de strijd tegen radicalisering