TV NL EN

Should journalists change the world?

DUUR
90 minuten

Video on demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. Journalism and social change are inextricably linked. After all, without journalists no Panama Papers or Dieselgate. But, what are the difficulties faced by investigative reporters in pursuing stories that challenge powerful parties? And what are the boundaries of journalism’s role in social change? Should a journalist focus on potential outcomes or leave that to others? How and when do reporters hand off information to parties that help fix things that are broken in society? And how do you get your story to the right people? At De Balie we will discuss the role of investigative journalism in social change with two Pulitzer Prize winners: investigative journalist Ian Urbina from The New York Times and Gerard Ryle, director of the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 

Ian Urbina will speak about a journalist’s social responsibility based on the experiences from his Outlaw Ocean series. Afterwards, Gerard Ryle will join the conversation, and share how the Panama Papers dealt with the relation between investigative journalism and social change. 

Ian Urbina has gained worldwide attention with his Outlaw Ocean series: a set of critical articles in which he centralizes the lawlessness of the oceans and addresses daily but illustrious practices on international waters: piracy, environmental damages, murders, the use of unregulated private security forces and even slavery. Urbina’s groundbreaking articles that have been published in among others The New York Times, The Guardian and Harper’s, address various important societal and environmental issues – from slavery in the fishing industry to the illusion of clean coal technology. Gerard Ryle is the director of the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ): an international network of investigative journalists. After publications as LuxLeaks and SwissLeaks, the ICIJ was responsible for the publication of the Panama Papers. These documents revealed a world of tax evasion, fraud and other illegal practices and had serious consequences: the people involved were forced to take up their responsibility, tax authorities started important investigations and a start was made with changing legislation.

Language: English

This programme is organized in cooperation with Adessium Foundation Journalisten en maatschappelijke verandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder journalisten immers geen Panama Papers of Dieselgate. Maar wat zijn de knelpunten voor onderzoeksjournalisten bij het najagen van verhalen die machtige partijen uitdagen? En wat zijn de grenzen van de journalistiek in het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering? In hoeverre is een journalist verantwoordelijk voor de impact en gevolgen van zijn publicaties? En hoe en wanneer geven verslaggevers informatie aan partijen die dingen kunnen repareren die kapot zijn in de maatschappij? Tot slot: hoe krijg je je verhaal bij de juiste mensen? In De Balie spreken we over de rol van journalistiek in social change met twee Pulitzer Prize winnaars: onderzoeksjournalist Ian Urbina van The New York Times en Gerard Ryle, directeur van de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Aan de hand van zijn Outlaw Ocean series zal Ian Urbina spreken over zijn maatschappelijke rol als onderzoeksjournalist. Vervolgens gaat hij in debat met Gerard Ryle. Ryle zal, gebaseerd op zijn ervaringen met de Panama Papers, ingaan op de verhouding tussen onderzoeksjournalistiek en social change. Ian Urbina heeft grote bekendheid gekregen met zijn Outlaw Ocean serie, een reeks reportages waarin hij de wetteloosheid van de zee aankaart. In de serie adresseert hij dagelijkse maar illustere praktijken op internationale wateren: piraterij, milieuvervuiling, moord, het gebruik van ongereguleerde, private veiligheidstroepen en zelfs slavernij. Urbina’s baanbrekende artikelen zijn gepubliceerd in o.a. The New York Times, The Guardian en Harper’s en kaarten vele sociale en maatschappelijke kwesties aan – van slavernij binnen de visserij tot de illusie van “schone” energiecentrales. Gerard Ryle is directeur van de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een internationaal netwerk van onderzoeksjournalisten. Na publicaties als LuxLeaks en SwissLeaks was ICIJ in 2016 verantwoordelijk voor de publicatie van de Panama Papers. Deze documenten leggen een wereld bloot van belastingontwijking, belastingfraude en illegale belastingpraktijken. De publicatie van deze papers hebben een hoop teweeg gebracht: betrokkenen moesten verantwoording afleggen, belastingautoriteiten startten belangrijke onderzoeken en er werd een begin gemaakt met nieuwe wet- en regelgeving.  Voertaal: Engels Deze avond wordt georganiseerd door De Balie in samenwerking met Adessium Foundation.