TV NL EN

Sleepwet: het einde van de terrorismedreiging of het einde van jouw privacy? Wat ga jij stemmen?

DUUR
120 minuten

De regering is voornemens de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) aan te passen en de bevoegdheden van veiligheidsdiensten uit te breiden. De huidige wet dateert uit 2002 en is niet meer toepasbaar op onze huidige technologische wereld. Sindsdien is immers de communicatie via het internet explosief toegenomen, en om de Nederlandse diensten de instrumenten te geven om een dreigingsbeeld te kunnen vaststellen en verdachte gedragingen van terrorisme (in spe) te kunnen opsporen en monitoren, willen de diensten beter kunnen intercepteren op ‘kabels’. De stelling is dus of jouw individuele privacy opgeofferd mag worden voor onze collectieve veiligheid. Biedt de geplande wetswijziging voldoende garanties voor jouw individuele privacy? Biedt de geplande nieuwe wet de juiste gereedschappen voor onze veiligheidsdiensten? Dit zeggen de voorstanders:
De huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 is beperkt in zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele inlichtingenmethoden als volgen, observeren, het opvangen van telefoongesprekken uit de ether en van radioverkeer en het gericht afluisteren, dreigen de diensten informatie te missen. Daardoor kunnen ze straks niet meer aan onze wettelijke taken voldoen om de veiligheid van Nederland te beschermen.

Dit zeggen de tegenstanders:
Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont. Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan je telefoon, computer of smart-tv. Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen. Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

En wat zeg jij?
Over de gevaren van dit sleepnet en ook over het toezicht op de inlichtingendiensten dat de wet optuigt, is veel onenigheid. Volgens de een is de wet noodzakelijk om onze veiligheid te waarborgen. Volgens anderen loopt de privacy van gewone burgers onnodig gevaar en is de wet een niet effectief, ongeleid projectiel. De materie is complex. Om op 21 maart een weloverwogen beslissing te nemen in het stemhokje, heb je veel informatie nodig. Kom deze opdoen op 6 maart in de grote zaal van De Balie.

Toegang tot het programma is gratis.
Voor meer informatie klink hier
Dit programma is georganiseerd door: de Nederlandse Internet Society