TV NL EN

Slow Politics – het volk regeert!

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Functioneert onze vertegenwoordigende democratie volgens het doel waarmee deze is ingesteld? Hebben burgers, via volksvertegenwoordigers, echt invloed op het beleid van de regering? Kritiek op onze staatsinrichting komt van binnen en buiten het parlement. Geert Wilders stelde onlangs nog voor om vier keer per jaar bindende referenda in te stellen, om de burger ‘macht terug te geven’. In Slow Politics #4 zetten we een stap terug uit de actualiteit. Met welk doel hebben wij een vertegenwoordigende democratie? Kunnen we leren van lessen uit het verleden of leven we in een tijd waarin er nieuwe ideeën nodig zijn voor legitieme macht en representatieve volksvertegenwoordiging? Wat staat er op het spel binnen de discussie over onze vertegenwoordigende democratie? En is onze staatsinrichting toegerust om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen? De avond wordt ingeluid door een korte column van NRC-journalist en politiek commentator Tom-Jan Meeus en vindt plaats onder leiding van Clairy Polak. Verder zijn te gast Evelien Tonkens Hoogleraar Burgerschap aan de Universiteit voor Humanistiek,Tom van der Meer, hoogleraar politicologie UvA en bekend van StukRoodVlees.nl, VVD Tweede Kamerlid ​Han ten Broeke en Floor Rusman, historicus en redacteur van NRC.  De opzet van de avond is ontworpen om diepgaand te spreken over deze zaken. In een "rondetafelgesprek" zullen onze gastsprekers hun licht schijnen over onze vertegenwoordigende democratie. Tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het gesprek door vragen te stellen aan onze gastsprekers. Over Slow Politics: Het vertrouwen in Haagse politici is laag, de overheid doet ogenschijnlijk weinig goed en de moderne mediacratie hijgt zich van incident naar hype. Onverenigbare pleidooien voor meer leiderschap in de politiek en tegelijkertijd meer ruimte voor de burgers domineren het publieke debat. In de serie Slow Politics onderzoekt De Balie wat de diepere achtergronden zijn van de verstoorde verhoudingen tussen de politiek, burgers en de democratische rechtstaat. De verstoorde verhoudingen van onze trias politica, de spanningen tussen onze volksvertegenwoordigers en mondige burgers, de afkalving van het algemeen belang, de dynamiek tussen media en politiek: we zoeken antwoorden bij mensen met rijke ervaring, kennis en inzicht. En wat moeten burgers daarmee aan? Meer informatie over de serie en de aankomende programma's vind je hierVoorbij de mediahype – 6 december
Over de verhouding tussen media en politiek ten tijde van de verkiezingen. Iedereen zijn eigen gelijk – 9 januari
Over de teloorgang van het algemeen belang en de opkomst van het feitenvrije debat.

Redacteuren van deze serie zijn Rik Seveke en Tim Wagemakers. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.