TV NL EN

Slow Politics – is de trias politica uit balans?

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Een vertragend gesprek over politiek en maatschappij In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen presenteert De Balie het tweede seizoen van de serie Slow Politics. In deze serie worden de de diepere achtergronden van de verstoorde verhoudingen tussen de politiek, burgers en de democratische rechtstaat onderzocht. Hoe werkt onze democratische rechtstaat? Hoe kan het vertrouwen van politici en burgers in elkaar worden hersteld? Hoe verhouden de media en de politiek zich tot elkaar? In de seizoensaftrap Slow Politics: is de trias politica uit balans? behandelen we de verstoorde verhoudingen tussen onze wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de oorzaken en effecten van deze verhoudingen besproken en de mogelijke effecten voor de samenleving. Functioneert de Eerste Kamer nog naar behoren? Kan de rechterlijke macht politieke druk en maatschappelijke verharding aan? Worden politiek-bestuurlijke akkoorden nog voldoende juridisch getoetst? De avond wordt ingeluid door een korte column van NRC-journalist en politiek commentator Tom-Jan Meeus. Te gast is hoogleraar Democratie en Rechtsstaat Maurice Adams (Tilburg Law School) en Martien Diemer. Diemer werkte tot zijn pensioen afgelopen mei 25 jaar voor de Amsterdamse rechtbank als rechter. Zo veroordeelde hij onder meer Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Ook te gast zijn Loek Hermans; oud-Lid van de Eerste en Tweede Kamer (VVD) en oud-minister (OCW) ten tijde van het tweede paarse kabinet olv Wim Kok, en Floor Rusman, historicus en redacteur van NRC. Moderator van de avond is Clairy Polak. De opzet van de avond is ontworpen om diepgaand te spreken over deze zaken. In een "ronde tafel gesprek" zullen onze gastsprekers hun licht schijnen over deze materie en zodoende de aanwezige bezoekers inzicht bieden in de werking van onze democratische rechtstaat en de vereisten voor de versterking en continuering daarvan. Tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het gesprek door vragen te stellen aan onze gastsprekers.  Over Slow Politics:
Het vertrouwen in Haagse politici is laag, de overheid doet ogenschijnlijk weinig goed en de moderne mediacratie hijgt zich van incident naar hype. Onverenigbare pleidooien voor meer leiderschap in de politiek en tegelijkertijd meer ruimte voor de burgers domineren het publieke debat. In de serie Slow Politics onderzoekt De Balie wat de diepere achtergronden zijn van de verstoorde verhoudingen tussen de politiek, burgers en de democratische rechtstaat. De verstoorde verhoudingen van onze trias politica, de spanningen tussen onze volksvertegenwoordigers en mondige burgers, de afkalving van het algemeen belang, de dynamiek tussen media en politiek: we zoeken antwoorden bij mensen met rijke ervaring, kennis en inzicht. En wat moeten burgers daarmee aan? Meer informatie over de serie en de aankomende programma's vind je hier

Het volk regeert! – 1 november
Over de huidige staat en legitimiteit van onze vertegenwoordigende democratie.
Info & Tickets Voorbij de mediahype – 6 december
Over de verhouding tussen media en politiek ten tijde van de verkiezingen.
Info & Tickets Iedereen zijn eigen gelijk – 9 januari
Over de teloorgang van het algemeen belang en de opkomst van het feitenvrije debat. Redacteuren van deze serie zijn Rik Seveke en Tim Wagemakers. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.