TV NL EN

Slow Politics: Privatiseringsverdriet

DUUR
90 minuten

LIVE STREAM vanaf ±20:30 uur Gemist? De VIDEO staat binnen enkele uren online via De Balie TV en op De Balie Vimeo. Het vertrouwen in Haagse politici is laag, de overheid doet ogenschijnlijk weinig goed en de moderne mediacratie hijgt zich van incident naar hype. Onverenigbare pleidooien voor leiderschap in de politiek en meer ruimte voor de burgers domineren het publieke debat. In de debatserie Slow Politics onderzoeken we de diepere achtergronden van de crisis van de politiek en wat ons te doen staat. Europa, de participatiemaatschappij, de naweeën van de kredietcrisis, de vermarkting van de collectieve sector, trias politica: wat zijn de antwoorden van de politiek en wat kunnen burgers daarmee? In deze tweede aflevering spreken we met Marc Chavannes, politiek columnist NRC, en Roel Kuiper, Eerste Kamerlid van de ChristenUnie, over de Nederlandse privatiseringspolitiek. Roel Kuiper leidde het parlementair onderzoek van de senaat naar de grote privatiseringen van de afgelopen 30 jaar. Van telefoondiensten tot elektriciteitsbedrijven en openbaar vervoer, allen werden verkocht en marktwerking werd toegelaten.   We spreken over de effecten van dit beleid, het verlies van zeggenschap en deze terugtrekkende overheid. Wat waren de gevolgen voor de burger? Veranderde de politiek zelf van karakter? En wat zijn de sociaal-maatschappelijke en economische consequenties van een terugtrekkende overheid? Herman Tjeenk Willink, te gast in de eerste aflevering van Slow Politics, wees erop dat de overheid steeds minder verantwoordelijkheden durft te hebben:  "Nu is het niet meer naar de markt, maar naar de gemeenten door decentralisaties en bezuinigingen." Wat zullen de effecten zijn van dit privatiseringsbeleid? En nog belangrijker: Wat voor overheid willen we? Over de reeks: Slow Politics
Deze nieuwe debatreeks biedt tegenwicht aan de snelle en vaak oppervlakkige manier waarop het hedendaagse politieke debat plaatsvindt in de media. We nodigen sprekers uit om diepgaand na te denken over de huidige staat van de democratie, de politiek, de samenleving als geheel en om hierover met elkaar en met het publiek in dialoog te gaan.

Redactie en moderatie: Marije Ligthart (De Balie)
  Recommended Literature:
      De terugkeer van het algemeen belang
author: Roel Kuiper In dit boek geeft Eerste Kamerlid Roel Kuiper een beeld van de gevolgen van de privatiseringspolitiek van de afgelopen dertig jaar, onder meer voor de NS, de KPN en de energiesector. Bedrijven werden verkocht… read more Order this book
      Kijk de eerste aflevering van Slow Politics (3 juni 2014) terug: