TV NL EN

Slow Politics – voorbij de mediahype

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Een vertragend gesprek over politiek en maatschappij Houden de media en de politiek elkaar in de aanloop naar de verkiezingen in een houdgreep? Waar de media vragen om de korte quote en de snelle reactie, reageert de politiek met steeds kortere oneliners om het achtuurjournaal te halen. In deze aflevering van Slow Politics ontwarren we de relatie tussen politiek en media en stellen we de vraag naar het onderliggende belang: hoe kunnen we de Nederlandse burger zo goed geïnformeerd mogelijk naar de stembus laten gaan? In onze mediacratie worden reputaties gemaakt en gebroken aan de talkshowtafel. Zorgplannen moeten worden uitgelegd binnen één minuut, debat formats maken van de politiek een zero-sum game en in de strijd om de kijkcijfers springen politici door allerhande hoepels. Wellicht terecht; verdient iemand die niet mee kan doen in mediacircus democratie het wel om politiek succes te behalen? Of is er toch onvrede binnen zowel de politiek als de media over deze verstrengeling van inhoud en vorm? De avond wordt ingeluid door een korte column van NRC-journalist en politiek commentator Tom-Jan Meeus en vindt plaats onder leiding van Clairy Polak. We spreken onder meer met Peter Kee, politiek redacteur Pauw en auteur van het boek Het briefje van Bleker, Joost Oranje, eindredacteur van Nieuwsuur, Sharon Gesthuizen, Tweede kamerlid SP en Tim de Gier, journalist bij het NRC. De opzet van de avond is ontworpen om diepgaand te spreken over deze zaken. In een "rondetafelgesprek" zullen onze gastsprekers hun licht schijnen over onze media en politiek. Tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het gesprek door vragen te stellen aan onze gastsprekers. Over Slow Politics
Het vertrouwen in Haagse politici is laag, de overheid doet ogenschijnlijk weinig goed en de moderne mediacratie hijgt zich van incident naar hype. Onverenigbare pleidooien voor meer leiderschap in de politiek en tegelijkertijd meer ruimte voor de burgers domineren het publieke debat. In de serie Slow Politics onderzoekt De Balie wat de diepere achtergronden zijn van de verstoorde verhoudingen tussen de politiek, burgers en de democratische rechtstaat. De verstoorde verhoudingen van onze trias politica, de spanningen tussen onze volksvertegenwoordigers en mondige burgers, de afkalving van het algemeen belang, de dynamiek tussen media en politiek: we zoeken antwoorden bij mensen met rijke ervaring, kennis en inzicht. En wat moeten burgers daarmee aan? Meer informatie over de serie en de aankomende programma's vind je hier.  Iedereen zijn eigen gelijk – 9 januari
Over de teloorgang van het algemeen belang en de opkomst van het feitenvrije debat. Redacteuren van deze serie zijn Rik Seveke en Tim Wagemakers. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.