TV NL EN

Sociale samenhang en psychisch welzijn

DUUR
510 minuten

Dit kleinschalige en exclusieve symposium in De Balie en het gekozen thema markeren allereerst het 10-jarig bestaan van Equator. Equator Foundation richt zich op getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel in Nederland, en op populaties in door oorlog getroffen gebieden elders in de wereld. Equator verzorgt psychiatrische behandelingen, preventieprogramma's, psychosociale projecten in post-conflict gebieden, en wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht.
Equator ontstond in 2003 als behandelprogramma binnen de afdeling Psychiatrie van het AMC, en werd in 2009 een zelfstandige stichting. Equator Foundation is partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep.

Academische promotie
Een tweede aanleiding voor het symposium vormt de aanstaande academische promotie van Tim Wind, GZ-psycholoog bij Equator, op 1 november. De titel van zijn proefschrift luidt 'Linking post-disaster mental health to the erosion of social fabric'.

Sociale samenhang en psychisch welzijn
Het thema van dit symposium is ingegeven door zowel de visie van Equator als het onderwerp van Tim Winds onderzoek. Equator streeft in haar benadering naar gelijktijdig bevorderen van mentaal herstel en sociale binding. Grootschalig geweld oefent zijn schadelijke werking evenzeer uit via ondermijning van samenhang in de gemeenschap als door individuele traumatisering. Dit symposium zal vanuit verschillende perspectieven de relatie belichten tussen samenhang binnen de gemeenschap en psychisch welzijn, met name in context van rampen en conflicten.
Het thema spitst zich uiteindelijk toe op de vraag of herstel na grootschalige traumatisering vooral zou moeten komen van herstel van gemeenschapsbanden.

Informatie en inschrijving
Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Cogis, kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld en partner in Arq.

>> Inschrijving kan via deze website