TV NL EN

Stadsgesprek: Prostitutie in Amsterdam

DUUR
90 minuten

De afgelopen jaren bleek dat er sprake is van ernstige misstanden in de prostitutie in Amsterdam, zoals dwang en uitbuiting. Vanwege de internationale reputatie van de stad met het ‘Red light district’ blijkt het een zware taak om deze industrie te controleren en reguleren. Lodewijk Asscher deed als wethouder in Amsterdam al verwoede pogingen om de prostitutie in te perken. Nu, twee jaar later, neemt burgemeester van der Laan het stokje van hem over met een nieuw prostitutiebeleid.

Nieuwe regels
Amsterdam heeft in juli 2013 nieuwe regels vastgesteld. Zo komen er sluitingstijden voor raambordelen en de leeftijd waarop prostituees mogen werken wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook moet er met iedere prostituee een intakegesprek gevoerd worden om vast te stellen of er geen sprake is van dwang of uitbuiting. Tijdens dit intakegesprek, waar de “zelfredzaamheid” wordt getoetst, wordt er aandacht besteed aan de indicatoren van mensenhandel, de kennis van rechten en plichten, gezondheid en het verstandelijk vermogen.

Een andere belangrijke pijler uit het nieuwe beleid is de versterking van de maatschappelijke positie van de prostituee. In de huidige situatie hebben sekswerkers een zwakke onderhandelingspositie en zijn afhankelijk van exploitanten. De positie van de klant wordt echter steeds sterker, mede door de toename van het aantal goedkope sekswerkers uit economisch zwakke landen. De gemeente gaat exploitanten daarom strenger aanpakken en stelt hen ervoor verantwoordelijk de prostituees te controleren op leeftijd, zelfredzaamheid en registratie.

Het Stadsgesprek
Tijdens dit stadsgesprek bespreken we de nieuwe regelgeving en de uitvoerbaarheid hiervan. Hoe controleer je of prostitutie plaatsvindt onder dwang of dat het een vrije keuze is? Gaat veiligheid voor privacy? Hoe zorgen we ervoor dat prostituees een sterkere positie krijgen in de samenleving? En wat zijn de eerste praktijkervaringen met het nieuwe beleid?

Met o.a.:
Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam
Renate van der Zee, journaliste en schrijfster
Jolanda de Boer, officier van justitie gespecialiseerd in mensenhandel
Ilonka Stakelborough,  ex-sekswerkster en directeur belangenvereniging voor sekswerkers: Stichting Geisha
Yolanda van Doeveren  , m  anager Programma Prostitutie bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam
Leon de Weerd, raamexploitant op de Wallen en in het Singelgebied en lid van de SOR – Stichting Samenwerkend Overleg Raamexploitanten
Marianne Jonker van Soa Aids Nederland