TV NL EN

Stadslab 2018 eindpresentatie

DUUR
120 minuten

Ieder kind leert op school hoe onze democratische rechtstaat in theorie werkt. Maar het erváren van democratie, het oefenen van democratie, van haar voor- en nadelen, is een complex proces waar scholen vaak moeite mee hebben. Hoe werkt onze democratische rechtsstaat in de praktijk? Het Stadslab Amsterdammerschap heeft samen met scholen, leerlingen en leraren een instrument ontworpen voor dit soort burgerschapsonderwijs. Vanavond presenteren leerlingen de bevindingen van het eerste Stadslab aan elkaar en aan de nieuwe wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman. Dat doen zij, geheel in Stadslab-stijl, volledig zelf. U bent van harte welkom om naar de volgende generatie Amsterdammers te komen luisteren en met hen mee te praten.  In het afgelopen jaar hebben leerlingen en leraren van 3 middelbare scholen in Amsterdam de eerste stappen gezet. Zij zijn met elkaar en externe experts in gesprek gegaan over hetgeen zij zelf belangrijk vinden met betrekking tot het leven in de stad. Daarna zijn zij in de buurten waar de scholen staan onderzoek gaan doen naar wat daar leeft. Welke zorgen hebben mensen? Welke dromen hebben mensen? En wat kunnen wij nu al doen om bij te dragen aan deze dromen of het oplossen van de zorgen? Deze bevindingen zijn onderling gedeeld. Zo ervaren leerlingen de verschillen en gemeenschappelijkheden uit dezelfde stad waarin zij leven. Vervolgens zijn er oplossingen bedacht in de vorm van een interventie voor buurtbewoners op school. Geheel door de leerlingen zelf georganiseerd en uitgevoerd. Op deze manier ervaren zij dat zij zelfbeschikking hebben over het leven in de stad. Zij leren onder andere dat vooroordelen bestaan en dat deze (deels) oplossen door met elkaar te praten. Zij ervaren dat ieders individuele- of groepsbelang soms ondergeschikt moet zijn aan een algemeen belang. Zij zetten eerste stappen in een ontwikkeling die leert dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Over Stadslab:
Stadslab Amsterdammerschap is een pilotproject van De Balie, Schoolstrijd, het Calvijn College, het IJburg College en het Hyperion Lyceum en mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. Een schooljaar lang onderzoeken leerlingen en leraren actief het leven in de stad. Zij leren van elkaar en van externe experts en bedenken, ontwikkelen en voeren een buurtinterventie uit. Zo wordt de school en de stad een echte oefenplaats voor democratie. Volgend jaar wordt het Stadslab-project voortgezet en verder ontwikkeld.