TV NL EN

Stadslab 2018: Wat is burgerschap?

DUUR
240 minuten

Wat betekent het om Amsterdammer te zijn? Is het belangrijk om over grote maatschappelijke thema’s te praten? Moet je je eigen (voor)oordeel altijd in twijfel te trekken? En hoe doe je dat zonder je overtuigingen te verliezen? Tot slot: hoe kan je zelf bijdragen aan een open, vrije en democratische stad? De Balie Leert onderzoekt dit soort vragen dit schooljaar samen met leerlingen en docenten van het Calvijn College, Het IJburg College en het Hyperion Lyceum in Amsterdam. In samenwerking met onderzoeker Bram Eidhof en meerdere partners ontwikkelen de participerende scholen hun eigen Stadslab, een duurzaam instrument voor ervaringsgericht burgerschapsonderwijs.

In de tweede bijeenkomst van Stadslab krijgen de docenten van het IJburg College, het Calvijn College en het Hyperion Lyceum een training van Lisa Hu, social designer en ontwerper van het burgerschapsspel: Terra Nova Minimaatschappij. Na de training gaan de leerlingen van de scholen in gesprek met elkaar door Terra Nova te spelen. Hierin worden ethische vragen over onze samenleving gesteld en aan de werkelijkheid gekoppeld.
Stadslab is bedacht en geïnitieerd door De Balie Leert en mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Het Stadslab
Leerlingen en docenten spreken met elkaar over urgente maatschappelijke thema’s, doen onderzoek in de buurt van de school door mensen te interviewen en lokale maatschappelijke thema’s op te halen waarvoor zij een buurtinterventie organiseren. Ten slotte presenteren zij alles in De Balie. Gedurende dit proces doen leerlingen burgerschapsvaardigheden op: zelfbeschikking, je verplaatsen in een ander, contact met lokale democratische instituties, etc. De scholen worden volledig eigenaar van het eigen Stadslab om het zelf verder te ontwikkelen. Stadalab is een besloten bijeenkomst. Partners
De Balie x Gemeente Amsterdam x Bram Eidhof – onderzoeker x Stichting Terra Nova Democratisch Design