TV NL EN

Stadslab burgerschap

DUUR
120 minuten

Hoe kan onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Op de eerste Internationale dag van het Samen Leven in Vrede presenteren leerlingen de resultaten van een eerste Stadslab Burgerschap-project in De Balie. In de zomer volgt nog een eindproject over hun onderzoek in de buurt. Aan de hand van cirkelwerkingen onderzochten leerlingen van het IJburg College samen met het Huis van Vrede in groepen van 10 belangrijke vragen over samenleven en vrede. De leerlingen gingen op zoek naar wat samenleven in vrede betekent in Amsterdam, op IJburg en op het IJburg College. Tijdens dit programma worden de resultaten door de leerlingen gepresenteerd en vindt er een panelgesprek plaats tussen de scholieren van het IJburg College, UNESCO en het Huis van Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegankelijk voor iedereen, maar er is wel beperkt plaats. Aanmelden kan via: 16mei2018@gmail.com.  Over Stadslab
Stadslab is een leergang waarin docenten en leerlingen van middelbare scholen i.s.m. stakeholders van de school in hun eigen en elkaars buurt onderzoeken wat er leeft in de stad. Samen met De Balie ontwikkelen drie Amsterdamse middelbare scholen deze leergang, die docenten en leerlingen in staat stelt samen te onderzoeken wat burgerschap is en daar een school-eigen invulling aan geven: het Amsterdammerschap.