TV NL EN

Stadsleven: Rampspoed

DUUR
90 minuten

Elke maand leidt journalist en auteur Tracy Metz de live talkshow Stadsleven. Steeds belicht ze een ander thema over het leven in steden in het algemeen en in Amsterdam in het bijzonder. Vaste partners zijn EYE en de Groene Amsterdammer. Op maandag 25 januari is het thema van Stadsleven Rampspoed. Samenleven met elkaar in de stad kan af en toe behoorlijk kwetsbaar zijn. Daar word je je pas van bewust als het onheil je uit je dagelijkse gang van zaken rukt. Hoe kan de stad zich weerbaarder maken? En wat zijn de gevaren waartegen we ons moeten beschermen?   Programma Henk Ovink (special gezant voor internationale waterzaken), John Jacobs (strategisch adviseur Rotterdam Resilient City) en Pieter Jannink (MUST stedebouw) komen het risico op wateroverlast tegen het licht houden. Zijn we in Nederland wel echt zo veilig als we onszelf wanen? Na de aanslagen in Parijs, voelt het terrorisme ook in Nederlandse steden steeds urgenter. Kan jouw stad een tweede Parijs worden? Jelle van Buuren, werkzaam bij het Centre for Terrorism and Counter Terrorism in Den Haag, en Hassan Bahara, journalist Groene Amsterdammer die de Jihadprocessen in Amsterdam volgt zullen ons meer inzicht geven in hoe radicalisering plaatsvindt.​ Chris van 't Hof , auteur Helpende Hackers (2015), toont de gevaren van cybercriminaliteit en bespreekt samen met 0xDUDE, de grootste ethische hacker van Nederland die al meer dan 4500 lekken bij bedrijven en overheidsorganen aan het licht heeft gebracht, hoe hackers ons hierin kunnen beschermen. Architectuurhistoricus Jaap Evert Abrahamse, auteur van hoofdstuk over rampen in de Atlas van de Verstedelijking, komt ons verhalen op de grote rampen uit het verleden – cholera, de grote stadsbrand en de bijlmerramp – lekker griezelen bij historische ellende. Onze vaste partner EYE zal weer een prachtig fragment uit haar archieven meenemen om het onderwerp op bijzondere wijze te belichten. De zaal zal geopend zijn vanaf 19:30. Dit programma is gratis toegankelijk voor We Are Public leden.   Aanbevolen literatuur:   Helpende Hackers
auteur: Chris van 't Hof

‘Ziekenhuis lekt patiëntengegevens’, ‘OV-chipkaart zo lek als een mandje’, ‘Bankieren App onbetrouwbaar’ – het lijkt wel of tegenwoordig alles te hacken is. Gelukkig is de persoon die dat doet niet altijd een cybercrimineel, maar juist iemand die wil helpen de digitale beveiliging te verbeteren. Wie zijn deze ethisch hackers? Hoe ver mogen ze gaan? En wat moeten we doen als zij een beveiligingslek onthullen? In dit boek komen hackers, gehackten, ICT-ers, journalisten, managers, politici en juristen aan het woord die betrokken zijn geweest bij een ethische hack. Ze schetsen een digitaal polderlandschap waarin iedereen een beetje, maar uiteindelijk niemand volledig verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging. De persoonlijke verhalen geven een kijkje in de mysterieuze wereld van cyber security en laten zien hoe hackers ons kunnen helpen. Lees meer Bestel dit boek    Atlas van de Verstedelijking

Nederland is een stedenland. In de loop van tien eeuwen ontstond een dicht patroon van kleine, grote, oude en nieuwe steden. Hoe is dat patroon ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld? En waarom zien onze steden eruit zoals ze eruitzien? Deze monumentale atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland voor het eerst samenhangend in beeld. Aan de hand van foto's, schilderijen en nieuw getekende kaartreeksen worden groei en krimp van de Nederlandse steden inzichtelijk gemaakt. Ook worden enkele actuele thema's uitgelicht, waaronder herbestemming, wederopbouw en de ontwikkeling van binnensteden en stadsranden. Lees meer

Bestel dit boek