TV NL EN

Stapelen van diploma’s: een onnodige omweg?

Vaak als gevolg van een te laag schooladvies doorlopen jongeren een lange route voordat ze op het niveau komen dat bij hun past. Hoe kijken stapelaars terug op hun ‘omweg’ in het onderwijs?

Een programma van

Let op: voor dit programma is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Is het uitverkocht? Dan kun je het programma ook live meekijken via deze pagina.  

Steeds meer jongeren met een migratieachtergrond studeren op een hogeschool of universiteit. Opvallend is dat zij vaker dan jongeren zonder migratieachtergrond een lange route – met het behalen van meer diploma’s – moeten volgen voordat ze daar terecht komen. Welke gevolgen heeft dit stapelen van diploma’s?

Hoewel het onderwijsniveau van jongeren met een migratieachtergrond gestaag blijft stijgen, lopen ze nog steeds achter op jongeren zonder migratieachtergrond. Vaak als gevolg van een te laag schooladvies doorlopen deze jongeren een lange route voordat ze op het niveau komen dat bij hun past. Hoe kijken de ‘diploma-stapelaars’ terug op hun omweg in het onderwijs?

Vanavond presenteert Kennisplatform Integratie & Samenleving de resultaten van hun recente onderzoek naar stapelaars en gaan we samen met ‘stapelaars’, onderwijsprofessionals en beleidsmakers op zoek naar een handelingsperspectief. Kunnen scholen en beleidsmakers betere ondersteuning bieden aan de vele jongeren die zich nog steeds niet gehoord en gezien voelen?

Veel stapelaars zijn achteraf tevreden met wat ze op eigen kracht bereikt hebben. Ze zijn op een laag niveau begonnen en zijn nu trots dat ze toch een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of universiteit hebben behaald.

Suzan de Winter- Koçak (onderzoeker Kennisplatform Integratie & Samenleving)

Sprekers

Suzan de Winter-Koçak van Kennisplatform Intergratie & Samenleving – een programma uitgevoerd door o.a. het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – geeft toelichting op het rapport Ervaringen en behoeften van stapelaars met een migratieachtergrond in het onderwijs. De Winter is sinds 2014 werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut en houdt zich voornamelijk bezig met diversiteitsvraagstukken.

We spreken twee jongeren die ervaring hebben met obstakels in hun onderwijsloopbaan. Wat doet het met iemand die belemmerd wordt in het benutten van zijn of haar talent?

Bijzonder hoogleraar onderwijssystemen Inge de Wolf, onderwijswoordvoerder van D66 Paul van Meenen, programmamanager Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW Monaïm Benrida en Maryse Knook van de Openscholengemeenschap Bijlmer gaan dieper in op de vraag welke stappen er gezet kunnen worden om gelijke kansen te bevorderen.

Theater- en filmacteur Mingus Dagelet draagt voor uit het boek Wees Onzichtbaar, van Murat Isik.

Sprekers

Suzan de Winter-KoçakOnderzoeker Verwey-Jonker instituut en het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
Inge de WolfBijzonder hoogleraar onderwijssystemen, oprichter Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit
Mingus DageletFilm- en theateracteur (beeld: Chloé Leenheer)
Paul van MeenenKamerlid D66
Monaïm BenridaMinisterie OCW
Maryse Knook Directeur Openscholengemeenschap Bijlmer
Recep YorukStapelaar
Cathy al BazyStapelaar