TV NL EN

Susan Sontag Trilogie: Be Serious! #3

DUUR
120 minuten

Gemist? Video registraties komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Ter afsluiting van de Sontag trilogie gaan we in gesprek over de hedendaagse relevantie van Sontag’s lijfspreuk ‘Be Serious’ en haar rol als publiek intellectueel. Gedurende haar hele leven heeft Susan Sontag mensen aangespoord tot ernst, tot het bespreken van maatschappelijke onderwerpen op een serieuze, geëngageerde manier. Om ergens in te geloven, om je ideeën stellig te verdedigen, om compromisloos te zijn in je overtuigingen. Sontag deinsde er absoluut niet van terug om stelling te nemen in diverse politieke debatten, ook al lag haar achtergrond eigenlijk in de filosofie en letteren. Kortom, Sontag was een ‘publieke intellectueel’ pur sang, wiens opinies leidend waren in het publieke debat.

Sontag’s pleidooi voor ernst lijkt tegenwoordig een vreemde, haast pretentieuze oproep in tijden waarin ironie (en cynisme) een geïnternaliseerde levenshouding is geworden en de publieke intellectueel nog maar een kleine rol lijkt te spelen. Is er weer behoefte aan grote verhalen in de hedendaagse politiek en maatschappij en aan publieke figuren als Sontag die deze verhalen uitdragen? Wat is het hedendaagse belang van een publiek intellectueel als Sontag? Ontstaat er opnieuw ruimte voor Sontag’s seriousness binnen onze samenleving, en hoe manifesteert dit zich dan? Kunnen wij ons nog losmaken van de geïnternaliseerde ironie of hoeven ironie en ernst elkaar niet per definitie uit te sluiten?

Over deze vragen houden Femke Halsema en filosoof Robin van den Akker een kort betoog en gaan we in gesprek met Greenpeace activist Faiza Oulahsen, journalist en columnist Floor Rusman en theatermaker en artistiek leider van het Veem Theater Anne Breure. 

Susan Sontag (1933-2004) is een van de grootste en scherpste essayisten van de 20ste eeuw: a true radical thinker. Met een onstilbare honger naar kennis en een ongelooflijk brede interesse analyseerde en politiseerde zij in haar essays het dagelijks leven. Van fotografie tot camp, van porno tot politiek, van kunst tot hiv aids. ‘Be serious, Be passionate, wake up!’ was haar stelregel in het leven. Romans, essays, films en de dagboeken van Sontag vormen het uitgangspunt van deze trilogie, om verder in gesprek te gaan over serieusheid en betrokkenheid in de hedendaagse Nederlandse kunst, politiek en maatschappij.

Presentatie en redactie De Balie: Mirthe Frese >> Meer informatie over de Susan Sontag Trilogie en de programma's Passepartout
Passepartout voor de drie programma's voor 24 euro.
  Aanbevolen literatuur:         Over fotografie
auteur: Susan Sontag

Susan Sontags inmiddels klassiek geworden Over fotografie is een baanbrekend onderzoek naar de rol van beelden in onze media-cultuur. Het handelt over de bedoelde en onbedoelde effecten van fotografie. read more Order this book 
     
Against Interpretation
auteur: Susan Sontag
Argues that modern cultural conditions have given way to a critical approach to aesthetics.read more
Order this book