TV NL EN

Techdenkers: het vrije internet in oorlogstijd

Progammamaker
Jelle Baars
Moderator
Yoeri Albrecht
illustratie
LET OP: Dit programma vindt plaats bij Adyen, op Rokin 49.
De afgelopen jaren zijn cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie structureel gebruikte instrumenten om het internationale speelveld te beïnvloeden. Ze zijn erop gericht om buitenlandse overheden en samenlevingen te destabiliseren, en zo de eigen mondiale positie in te versterken. 

De oorlog in Oekraïne bracht de hackers naar het slagveld, en nepnieuws is voor Rusland een essentieel propagandamiddel om de invasie te verantwoorden. 

Hoe kunnen we het vrije internet – en daarmee onze open en democratische samenleving – beschermen in tijden van cyberoorlog en desinformatie? Hoe bestrijd je dit kwaad, zonder je eigen waarden geweld aan te doen of, zoals nu het geval lijkt, achter de feiten aan te lopen?

Bij deze nieuwe Techdenkers (tevens de officiële en feestelijke lancering van onze samenwerking met Adyen) hebben we het over troll-accounts, authentieke versus niet-authentieke vrijheid van meningsuiting en de bevoegdheden van onze veiligheidsdiensten met Mariëlle Wijermars, Bram Alkema, Kim van Sparrentak, Lotje Beek en Bart Jacobs.

Over de sprekers:

Bram Alkema heeft 20 jaar ervaring in strategische overheidscommunicatie. Hij werkt bij DROG Group, soms aan hippe nieuwe WHO campagnes en soms aan saaie politieke projecten als DMA/DSA compliance. DROG leert de wereld, en met name internationale overheden en multinationals, leven met disinformatie.

Mariëlle Wijermars is Ruslanddeskundige en universitair docent in Cyber Security & Politics aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op Internet Governance met een focus op de impact van internetbeleid. Binnen haar onderzoek is ze geïnteresseerd in het spanningsveld tussen de beveiliging van burgers, infrastructuur en instituties tegen cyberdreigingen en het waarborgen van rechten en vrijheiden – van het recht op privacy tot persvrijheid.

Kim van Sparrentak is europarlementariër voor GroenLinks waar zij zich in zit voor een eerlijke, veilige en toegankelijke (digitale) markt die ten dienste staat van mensen, in plaats van grote (tech)bedrijven en waarin grondrechten worden beschermd. 

Lotje Beek is beleidsadviseur bij digitale burgerrechtenbeweging Bits Of Freedom, waar zij zich bezighoudt met het vrije internet en de macht van ‘Big Tech’ bedrijven als Facebook, Apple en Google.

Bart Jacobs is hoogleraar Security, Privacy & Identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft brede belangstelling voor computerbeveiliging en de daarmee samenhangende maatschappelijke discussies. Bart Jacobs was lid van de evaluatiecommissie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) die het advies gaf de Wiv op enkele punten te wijzigen om het werk van de diensten verbeteren.

Sprekers

Mariëlle WijermarsRusland-deskundige & Docent Cyber-Security and politics Universiteit Maastricht
Bart JacobsHoogleraar Security, Privacy & Identity Radboud Universiteit Nijmegen
Bram AlkemaDesinformatie-expert DROG
Kim van SparrentakEuroparlementariër GroenLinks
Lotje BeekBeleidsadviseur Bits Of Freedom Foto: ©Juri Hiensch

Stilstaan bij vooruitgang
Met de programmaserie Techdenkers slaan De Balie en Adyen de handen ineen om tot serieuze en structurele reflectie op de rol van technologie in onze samenleving te komen. We gaan de dialoog aan met specialisten, beleidsmakers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen en onderzoeken het spanningsveld tussen wat kan en wat wenselijk is. 

Vanaf maart 2022 vindt er iedere maand een programma plaats in de evenementenruimte van het nieuwe kantoor van Adyen aan het Rokin. De programma’s worden inhoudelijk verzorgd en uitgezonden door De Balie.