TV NL EN

Terrorisme-expert Peter Knoope over de dreigingen voor het westen

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en op De Balie Vimeo. Het interview van 25 oktober jongstleden in Vrij Nederland met Peter Knoope kreeg in het licht van de recente aanslagen in Parijs een bijna profetisch karakter. In dit interview waarschuwt Knoope voor de antiwesterse sentimenten in de wereld die een vruchtbare voedingsbodem vormen voor radicalisering. Bovendien pleitte hij voor ‘een beter inzicht in wat geschiedenis voor een ander betekent’ om de motivatie van terroristen beter te begrijpen. Peter Knoope wil ‘de bodem onder het terrorisme inslaan’, maar dat vereist enig begrip voor waar de rest van de wereld zich tegen probeert te verzetten. 5 miljard mensen willen of kunnen zich niet committeren aan de westerse vooruitgangsgedachte, die wereldwijd wordt opgevat als neokoloniaal. Radicale groeperingen zoals Boko Haram, al-Shabaab, al-Qaida en IS bieden een (religieus) alternatief voor het moderne en seculiere gedachtegoed, als reactie op de westerse uitsluitingsmechanismen. Volgens Peter Knoope kan het globale terrorisme dan ook niet (alleen) bestreden worden met geweld: ‘als eerste stap moeten we beseffen dat we onze moderniteit niet meer kunnen opdringen aan onze voormalige koloniën. We moeten de nederigheid opbrengen om ons te realiseren dat moderniteit niet voor iedereen aantrekkelijk genoeg is om te omarmen’.  In De Balie komt Knoope praten over de aanslagen en Parijs en hoe wij IS (en andere radicale groeperingen) moeten begrijpen en aanpakken. Er is uitgebreid de tijd voor vragen en om met Peter Knoope in gesprek te gaan. Over Peter Knoope Peter Knoope is oud-directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme en senior visiting fellow bij Clingendael, het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen. Foto: Maarten Kools