TV NL EN

The conflict in and over Jerusalem: when religion and nationalism merge

DUUR
90 minuten

Video-on-demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. According to Jewish and Muslim tradition, Jerusalem is the centre of the world. In many ways it is also the centre of the conflict. The reason is obvious: the Israeli-Palestinian conflict is both a national and a religious conflict in one. Jerusalem is the most central religious and national symbol for both peoples and more importantly, their raison d'être. In this lecture, Dr. Hillel Cohen of the Hebrew University will speak about the relations between Arabs and Jews in Israel.

Nearly fifty years of Israeli control over both parts of the city has allowed Israel to consolidate its territorial hold over the city through expropriation of land and the building of huge neighbourhoods. This was done in an attempt to reduce the Palestinian presence in the city. The Palestinians for their part have formulated a strategy of sumud – a firm grip on the ground, continuance of living in the city and strengthening the Arab identity of Jerusalem, also under Israeli rule. And from time to time – an armed struggle is organized against the Israeli occupation. The question whether a compromise is possible in Jerusalem, either by division or through equal sharing of life in the city, has been hovering in the air for years. Today however, it seems that there is no significant support on both sides of such solutions. The symposium is Organized by Gate48, the University of Amsterdam, De Balie and CREA.
 

    

Zowel in de islamitische als joodse traditie wordt Jeruzalem gezien als het middelpunt van de wereld. Jeruzalem is in veel opzichten ook het middelpunt van het Israëlisch-Palestijns conflict. De reden is duidelijk: het gaat hier om een religieus-nationaal conflict. Voor beide volken is Jeruzalem niet alleen een nationaal en religieus symbool, het is hun raison d’être. In deze lezing gaat Dr. Hillel Cohen van de Hebrew University in op de relaties tussen Arabieren en Joden in Israël.  In de vijftig jaar dat Israël in beide delen van de stad heerst, heeft het zijn territoriale grip op de stad weten te consolideren door het onteigenen van grond en het bouwen van gigantische woonwijken. Hierbij wordt getracht de Palestijnse aanwezigheid in de stad terug te dringen. De Palestijnen volgen de strategie van de zogenaamde soemoed – vasthouden aan de grond, in Jeruzalem blijven wonen en de Arabische identiteit van de stad versterken.

De vraag of een compromis in Jeruzalem mogelijk is – hetzij door verdeling van de stad, hetzij door samenleven in gelijkheid – hangt al jaren in de lucht. Maar op dit moment lijkt er bij beide volken niet voldoende steun te zijn voor dergelijke oplossingen. Deze lezing wordt georganiseerd door gate48 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, CREA en De Balie als onderdeel van een symposium over Jeruzalem.