TV NL EN

The Consulate of Google

DUUR
360 minuten

De ‘filter bubble’ is een fenomeen waarbij websites en bedrijven jouw webinhoud aanpassen op basis van je interesses. Ze kunnen je interesses bepalen door te kijken naar je zoekgeschiedenis, en waar jij zoal op klikt. Het resultaat is dat internetgebruikers, zonder zich hiervan bewust te zijn, vast komen te zitten in een bubbel met daarin alleen dingen die ze al kennen en leuk vinden. Deze dataprofielen en paspoorten werken op een soortgelijke manier. Beiden zijn strikt persoonlijk, uniek, en verlenen je toegang naar locaties waar je toestemming hebt om te komen. Bij het Google Consulaat kan je je Google paspoort laten printen en leren welk profiel Google van jou heeft. De Consulate of Google is het afstudeerproject van Roos Groothuizen aan de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunst. Je kan je paspoort laten maken op de volgende data: Donderdag 14 januari van 12u tot 18u
Donderdag 21 januari van 12u tot 18u
Zaterdag 23 januari van 12u tot 16:30

     The filter bubble is a phenomenon where websites and companies customize your web content based on your interests. They are able to calculate these interests by looking at your click behaviour and search history. The result is that users unknowingly get trapped in a 'bubble', filled with only things they already know and like, preventing them from learning new things or finding new interests. These data profiles work in a similar way as passports. Both are strictly personal, unique and they both grant you access to the locations you have gotten permission to. At the Consulate of Google you can pick up your Google passport and learn what profile Google has of you. The Consulate is open on: Thursday 14th of January from 12pm untill 18pm.
Thursday 21st of January from 12pm untill 18pm.
Saturday 23rd of Januaru from 12pm until 16:30pm

The Consulate of Google is graduation project of Roos Groothuizen. During the expo, visitors were able to have their Google passport issued by handing over their smartphone or tablet. The consulate would look up their Google ad profile via this device and generate it into a passport. In the passport all the data is listed that was found in the visitor's Google ad profile (sex, age group, spoken languages and interests). The print in the passport is so small that it becomes nearly illegible for the naked eye. Visitors can slowly discover what Google thinks about them by reading their passport with a digital microscope. Next to that, the passport is also filled with patterns, icons, secrets and visual references to the culture of the nation Google.