TV NL EN

Theatergroep de Kale: Leesvoorstelling Klucht van den Moetwilligen Boots-gesel

Op zondagmiddag 2 juli organiseert Theatergroep De Kale een leesvoorstelling van de Klucht van den Moetwilligen Boots-gesel van Jacob Sammers.

Jacob Sammers was vanaf 1652 toneelspeler aan de Amsterdamse Schouwburg. Later reisde hij met zijn eigen gezelschap met veel succes door Europa en speelde onder andere in Danzig en Stockholm. Zijn Klucht van de Moetwilligen Boots-gesel  is eigenlijk een ‘brutaal plagiaat’ van De Gramschap, een toneeltekst die Willem Ogier in 1645 in Antwerpen had geschreven, maar Sammers bewerking had meer succes dan het origineel. Het stuk is jaren lang op het repertoire gebleven van de Amsterdamse Schouwburg.

Een opvliegende ‘bootsgezel’ staat op het punt om scheep te gaan. Hij wordt uitgezwaaid door zijn vrouw, die hem een tas meegeeft. Wanneer de bootsgezel nog even de stad in gaat om ‘toeback’ te kopen, wordt de tas door het ruziënde echtpaar vergeten. Een marskramer met weinig waardevolle waren vindt de tas en dan ontspint zich een spel van misverstanden en vergissingen.

Theatergroep De Kale verdiept zich al jaren in de toneelteksten uit de 17de eeuw. Het lezen en bestuderen van bekende of onbekende toneelteksten doet De Kale graag samen met het publiek tijdens zogenaamde leesvoorstellingen. De tekst wordt toegelicht en de acteurs van De Kale lezen fragmenten van de tekst, waardoor een goed beeld ontstaat van de kwaliteiten en de speelbaarheid van het stuk.

Met Victor van Swaay, Marieke de Kruijf, Vastert van Aardenne, Celia van den Boogert ,Sjoera Retèl en Jeremy Baker.

De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding door de heer prof. dr. Kornee van der Haven, hoofddocent aan de Universiteit Gent op het terrein van de vroegmoderne Nederlandse letterkunde.