TV NL EN

Vakmanschap

DUUR
120 minuten

In de tweede aflevering van De Balie Leert, bespreken we het belang van vakmanschap en de mentaliteit die daarmee gepaard gaat.  Naar aanleiding van 'The Craftsman' van Richard Sennett onderzoeken we het belang van de verbinding tussen het hoofd, hart en handen en de kennis die hiertussen wordt uitgewisseld.   Sennett zet in zijn boek uiteen dat onze huidige maatschappij een duidelijk splitsing maakt tussen enerzijds de kennis die wordt opgedaan met het hoofd en anderzijds de kennis die met je handen wordt opgedaan. Terwijl juist in de verbinding tussen deze twee manieren van leren heel veel innovatie en expertise-kennis schuilgaat. 
De Balie Leert Deze avond bespreken we of we deze verbinding  in het onderwijs niet veel meer tot stand moeten brengen. En hoe kunnen we Sennetts pleidooi toepassen om een lans te breken voor het praktijkonderwijs?
  Arjan van der Meij (docent op De Populier in Den Haag), Thieu Besselink (oprichter van 'The Learning Lab' en mede-ontwerper van docentenopleiding 'De Nederlandse School)  en Anja Vink (onderzoeksjournalist) spreken op deze avond die onder leiding staat van Felix Rottenberg.   De Balie Leert wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting F.S. Tijmstra en de Iona Stichting.

  

Literatuur Richard Sennett
  De Ambachtsman