TV NL EN

Vernieuwend Leiderschap in de school

DUUR
120 minuten

Een reeks onderwijsbijeenkomsten voor leraren en schoolleiders georganiseerd door Arbeidsmarktplatform PO, VOION en De Balie Gemist? Video's komen online via De Balie TV en De Balie Vimeo. Het onderwijs is altijd in beweging. Wat betekent het om als schoolleider binnen deze context samen met het lerarenteam leiding te geven aan uw school? En hoe sluit u aan op complexe maatschappelijke ontwikkelingen en leidt u kinderen zo goed mogelijk op voor een ongekende toekomst? Wat zijn mogelijke obstakels in de praktijk van alledag en hoe raken de nieuwste ontwikkelingen de kern van het onderwijs? Welke dilemma’s kom je tegen in de organisatie en hoe ga je daarmee om als schoolleider en leerkracht? Kom naar de debatreeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ en debatteer samen met schoolleiders en leraren uit het primair en voortgezet onderwijs over deze en andere vragen. Afl.#1 – Vernieuwend Leiderschap in de school Tijdens deze eerste bijeenkomst staat vernieuwend leiderschap in het primair onderwijs centraal. In het schooljaar 2014/2015 gingen 22 schoolleiders in een pilot van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag met een vernieuwingsvraagstuk in de eigen school. Verschillende vraagstukken passeerden de revue, zoals het doorbreken van klassenstructuren, het meer benutten van de eigen kracht van leerkrachten of de het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Hoe zijn de schoolleiders en leerkrachten tijdens de pilot Vernieuwend Leiderschap met deze uitdagingen omgegaan? Hoe gaven de schoolleiders vertrouwen aan hun team en pakten leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid. Waar werd het lastig in samenwerking? En wat zou u zelf doen? Met twee concrete casussen dagen we u uit aan tafel met leraren, schoolleiders en bestuurders om op zoek te gaan naar mogelijke (nieuwe of beproefde) aanpakken. Na een inleidende plenaire sessie doen we een interactief beroep op uw denkkracht om handelsperspectieven te formuleren voor deze casussen. U zit in groepjes van 10 mensen aan tafel ('De Balie leert-opstelling') om zodoende gezamenlijk de casussen te bespreken en terug te koppelen. Deze reeks steekt heel bewust in op herkenbare situaties voor onderwijsprofessionals om zodoende hen oplossingsrichtingen aan te reiken waarmee zij zelf op school aan de slag kunnen. Leraren, schoolleiders en bestuurders worden ook opgeroepen om concrete handelingen die zij op school initiëren terug te koppelen aan het Arbeidsmarktplatform PO en/of De Balie. Op deze manier kan er kennisdeling ontstaan van, voor en door onderwijsprofessionals. Met onder andere Dorien König (Leraar van het jaar Utrecht 2015 en voorzitter Groene Golf), Suzanne Confurius (directeur basisschool De Ark) en Pieter van Rooij (Leraar basisschool De Akker). Moderator is Felix Rottenberg. Aanmelden is gratis en kan via de 'koop tickets' knop. De volgende debatten vinden plaats op: 27 januari 2016 – 17:00 – 19:00 uur: Vernieuwend Leiderschap buiten de school (primair onderwijs) 10 februari 2016 – 17:00 – 19:00 uur (voortgezet onderwijs) 9 maart 2016 – 17:00 – 19:00 uur (voortgezet onderwijs) 24 mei 2016 – 17:00 – 19:00 uur (slotbijeenkomst voor het primair en voortgezet onderwijs De reeks wordt georganiseerd in samenwerking met CAOP, Kennisland en de Onderwijscoöperatie.