TV NL EN

Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Hoe kunt u als school ruimte creëren voor vernieuwing van onderwijs door optimaal gebruik te maken van de soepelere regels voor onderwijstijd? Er zijn ruimere mogelijkheden om lessen onder verantwoordelijkheid van de docent vorm te geven. Hoe benut u deze mogelijkheden om meer tijd en ruimte voor leraren te creëren voor ontwikkeling en verlaging van de werkdruk? Op welke manier kunt u zelf in school de dialoog hierover aangaan? Laat u inspireren door het praktijkvoorbeeld van het Vathorst College. Programma
Creatief spelen met onderwijstijd op het Vathorst College
Docenten en schoolleiding van het Vathorst College hebben samen met leerlingen en ouders gebrainstormd hoe zij creatief kunnen omgaan met onderwijstijd zodat de huidige en nieuwe initiatieven in de school bijdragen aan onderwijsvernieuwing en werkdrukverlichting. Luister naar Jasmijn Kester (rector), Anske de Boer (afdelingsleider) en Femke Pool (docent) hoe zij met pilots aan de slag zijn. Professionele dialoog
Hoe voert u in school een constructieve professionele dialoog over onderwijsvernieuwing?
Aan de tafels is genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en u krijgt inzichten mee om de professionele dialoog in eigen school te voeren. U gaat naar huis met nieuwe inzichten en handvatten om zelf op school toe te passen. Debatreeks
Dit debat is onderdeel van de reeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling. De debatreeks is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs. De initiatiefnemers, VOION, het Arbeidsmarktplatform PO en De Balie, organiseren de reeks in samenwerking met het CAOP, de VO-raad en de Onderwijscoöperatie. Elk debat heeft zijn eigen thema. Overige debatten
– 24 mei 2016, 17:00 tot 19:00 (slotbijeenkomst voor primair en voortgezet onderwijs)