TV NL EN

Vluchtelingendeals

DUUR
120 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. In maart sloot de EU, onder Nederlands voorzitterschap, een deal met Turkije om de vluchtelingenstromen naar het Europese vasteland in te dammen. Op basis van het aantal asielzoekers dat in Griekenland arriveert is de deal een succes: 160.000 in 2016 (tot nu toe) tegenover 860.000 in 2015. Amnesty International constateert echter dat de omstandigheden en vooruitzichten van vluchtelingen en migranten in de buurlanden van Syrië en in Griekenland verslechteren. In hoeverre kunnen we hier spreken van een succesvolle afspraak? Gerald Knaus, de bedenker van de deal, blijft optimistisch en wijst op het feit dat er veel minder asielzoekers in Griekenland arriveren én dat er aanzienlijk minder mensen verdrinken. De keerzijde is dat er nog maar weinig vluchtelingen zijn teruggestuurd naar Turkije, een land dat bovendien door velen niet als veilig wordt beschouwd. Volgens Amnesty International heeft de EU de situatie in Turkije opzettelijk verkeerd voorgesteld in een meedogenloze poging te voorkomen dat migranten naar Europa komen. Bovendien houdt Turkije zich niet aan het vluchtelingenrecht door vluchtelingen illegaal terug te sturen naar Syrië. Deze situatie roept een aantal vragen op: is de deal met Turkije een houdbare oplossing? En daarmee een blauwdruk voor toekomstige afspraken over migratie, bijvoorbeeld met landen in Noord-Afrika? Hoe verhoudt zich dat tot een duurzaam internationaal vluchtelingensysteem? Een systeem waarin mensenrechten en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan?

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met o.a. Gerald Knaus (directeur European Stability Initiative), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International Nederland), Fransje Molenaar, research fellow Clingendael en Europarlementariër PvdA Kati Piri over vluchtelingendeals, de spanning tussen mensenrechten- en migratiebeleid en tot slot blikken we vooruit naar de VN-top over vluchtelingen en migranten in september. Het gesprek staat onder leiding van Marcia Luyten. Voertaal: Engels

      Last March the EU, under Dutch presidency, closed a deal with Turkey to restrict the number of refugees aiming to reach the European mainland. The deal can be considered a success on the basis of the reduced amount of refugees that arrive in Greece: 160.000 in 2016 (so far) against 860.000 in 2015. However, Amnesty International establishes that the conditions of and prospects of migrants and refugees in the neighbouring countries of Syria and in Greece have worsened. To what extent can we regard this as a successful deal?

Gerald Knaus, the architect of the deal, remains optimistic and points to the fact that fewer people arrive in Greece and the number of drowned refugees has declined significantly. Yet only a small number of refugees have been sent back to Turkey, a country that is not considered as a safe haven by many. According to Amnesty International the EU willfully misrepresented the situation in Turkey in a relentless attempt to prevent refugees from fleeing to Europe. Moreover, Turkey is breaking international refugee laws by illegally sending refugees back to Syria.

This situation raises a few questions: is the deal with Turkey a sustainable solution (in the light of recent events)? If so, is it therefore a blueprint for future agreements, with North African countries for example? How do these agreements relate to a sustainable international refugee system? A system where human rights and shared responsibilities are key components?

We will discuss the aforementioned issues with (amongst others) Gerald Knaus (director European Stability Initiative), Eduard Nazarski (director Amnesty International the Netherlands), EP Kati Piri and Fransje Molenaar, research fellow Clingendael. The debate will be moderated by Marcia Luyten, 
Language: English