TV NL EN

Waardebotsingen in de zorg

DUUR
120 minuten

Regelmatig duiken er berichten over op in de media: een patiënte die in het ziekenhuis weigert zich te laten helpen omdat de arts een hoofddoek draagt. Een man die eist dat zijn vrouw geholpen wordt door een vrouwelijke arts. Of een echtpaar dat liever geen thuiszorg krijg van een verzorgende met een donkere huidskleur. Wat doe je in zo’n geval als zorgprofessional? Publieke professionals in het zorgdomein – artsen, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, etc. zetten zich dagelijks in voor de gezondheid van de Nederlandse burger. Ze behandelen patiënten met uiteenlopende ziektebeelden, verzorgen mensen thuis, of adviseren bij zelfzorg. Alle patiënten worden daarbij gelijk behandeld, ook al hebben die zelf soms andere waarden. Urgente situaties vragen soms om snelle keuzes, maar waar ligt de grens als een patiënt hulp weigert vanwege geslacht, religie of etniciteit van de professional? Het is één van de vele gebieden waar de toegenomen diversiteit in de samenleving uitdagingen oplevert voor de zorgprofessional. Naast dat er waardenbotsingen plaatsvinden tussen patiënt en professional, kunnen professionals het ook onderling met elkaar oneens zijn. Wat doe je in zo’n geval? Welke waarden moeten professionals in ieder geval onderschrijven en uitdragen? En in hoeverre bereiden de opleidingen de professional van morgen hierop voor? Op maandag 23 april gaan we in de bijeenkomst ‘Waardenbotsingen in het zorgdomein’ in gesprek over deze vragen. We doen dit met een panel van professionals, bestuurders en wetenschappers uit de zorg, maar ook met u als bezoeker. Met: Remco de Vries, directeur Wonen met zorg voor ouderen (Diversiteit), Cordaan Suzanne Metselaar, medisch ethicus en filosoof, VUmc Karima  cliëntadviseur Zorg in de wijk Bart Meijman, huisarts bij praktijk Meijman & Pijbes Nadia el Wahabi, GGZ Agoog, transculureel systeem en relatie therapeut Chandra Verstappen, expert diversiteit bij Pharos Jomara Riesebosch, hoofd Loopbaan Expertise Centrum, ROCvA College West Zorg&Welzijn Achtergrond
Diversion en de Balie maken zich zorgen over de toekomst van de publieke dienstverlening. Wat doet het met het vertrouwen in publieke professionals als zij niet meer dezelfde waarden delen en uitdragen als de mensen met wie zij werken? Hoe kijken werkgevers, politici en opleiders naar neutraliteit en het uitdragen van democratische waarden? En wat ervaren de huidige en toekomstige generatie professionals daarvan? Tijdens vier bijeenkomsten zetten wij de botsing van waarden in het publieke domein op de agenda. Hierbij staan achtereenvolgens het onderwijs, het jeugddomein, de zorg en het veiligheidsdomein centraal. We gaan hierbij in gesprek met professionals, beleidsmakers, politici, opleiders, wetenschappers en studenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen we kennis, inventariseren we waar pijnpunten liggen en denken we na over oplossingen. De reeks wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam.

Beeld: Nosh Neneh