TV NL EN

Waardenbotsingen in het jeugddomein

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. In 2013 was er veel te doen over de situatie rondom de Turkse jongen Yunus, die als pleegkind ondergebracht werd bij een lesbisch stel. Dit gebeurde tegen de wil van zijn biologische ouders in, die niet wilden dat hun kind opgroeide in een andere cultuur, die niet strookt met hun waarden en normen. Het is een van vele voorbeelden van botsende waarden in het jeugddomein. Jeugdprofessionals krijgen hier in hun werk regelmatig mee te maken. Zij nemen hun eigen normen en waarden mee. Deze zorgen er veelal voor dat zij zich volledig en met liefde en passie inzetten, maar aan de andere kant niet met een volledig neutrale blik kijken naar wat er zich afspeelt. Op straat en in de gezinnen waar ze werken krijgen deze professionals te maken met zaken als vreemdelingenhaat, homofobie, antisemitisme en complotdenken. In het team drinken ze koffie met collega’s die er compleet andere waarden op nahouden. We verwachten dat de jeugdprofessional niet alleen jongeren helpt en ondersteunt, maar ook fungeert als moreel kompas. Maar kunnen we eigenlijk wel een neutrale, eenduidige blik op de samenleving verwachten van jongerenwerkers of jeugdhulpverleners? En is dit eigenlijk wel wenselijk? Wat betekent dit voor de opleiding van deze professionals?

We verwachten van jeugdprofessionals dat zij jongeren 'erbij houden', maar waarbij dan precies? We willen dat alle jongeren meedoen in de maatschappij, maar wat vereist dat? Het zijn vragen waar jongerenprofessionals regelmatig mee worstelen. Diversion en De Balie organiseren een bijeenkomst over botsende waarden in het jeugddomein. De bijeenkomst is de tweede in een reeks van vier over waardenbotsingen waar publieke professionals (in het onderwijs, de jeugdsector, de veiligheidssector en de zorg) mee te maken krijgen. We gaan hier in gesprek met professionals, beleidsmakers, politici, opleiders, docenten, wetenschappers en studenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen we kennis, inventariseren we waar pijnpunten liggen en denken we na over oplossingen. Hoe maken we beleid voor de lange termijn, in plaats van incidentenpolitiek te laten regeren? Met een inleiding door Wim Gorissen, programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap, Nederlands Jeugdinstituut. Panelleden: Robin de Bood, directeur Volksbond Streetcornerwork Elma Drayer, publicist  Jennet Ahbouk, forensisch orthopedagoog, Praktijk HSN Janine Prins, docent en supervisor opleiding Social Work, Inholland Janine Prins, docent en supervisor opleiding Social Work, Inholland Achtergrond
Diversion en de Balie maken zich zorgen over de toekomst van de publieke dienstverlening. Wat doet het met het vertrouwen in publieke professionals als zij niet meer dezelfde waarden delen en uitdragen? Hoe kijken werkgevers, politici en opleiders naar neutraliteit en het uitdragen van democratische en rechtsstatelijke waarden? En wat ervaren de huidige en toekomstige generaties professionals daarvan?

Over de reeks
In opdracht van de gemeente Amsterdam gaan Diversion en De Balie in gesprek over waardenbotsingen. Door middel van concrete voorbeelden uit de praktijk onderzoeken we waar het wringt en welke waarden door de publieke professionals van morgen onderschreven moeten worden. Hoe zorg je ervoor dat studenten gedurende de opleiding constant hun eigen morele kader kunnen spiegelen aan de waarden die horen bij hun toekomstige taak? Hoe versterken we het persoonlijke moreel kompas als onderdeel van de professionele identiteit? Deze vragen staan centraal tijdens deze programmaserie.