TV NL EN

Waardenbotsingen in het onderwijs

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Lange tijd was de neutrale docent norm op lerarenopleidingen. Echter klinkt steeds vaker de roep om de docent als moreel kompas. Maar kunnen we dat eigenlijk wel van de docent verwachten? Docenten krijgen voor de klas krijgen steeds vaker te maken met zorgwekkende vormen van vreemdelingenhaat, homofobie, antisemitisme en complotdenken. In de lerarenkamer drinken ze koffie met collega’s die er compleet andere waarden op nahouden. Hoe moeten ze hiermee omgaan? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen? En hoe maken we beleid voor de lange termijn in plaats van incidentenpolitiek te laten regeren?  Diversion en De Balie organiseren een bijeenkomst over botsende waarden bij onderwijsprofessionals. De bijeenkomst is de eerste in een reeks van vier over waardenbotsingen waar publieke professionals (in het onderwijs, de zorg, de jeugdsector en de veiligheidssector) mee te maken krijgen. We gaan hier in gesprek met professionals, beleidsmakers, politici, opleiders, docenten, wetenschappers en studenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen we kennis, inventariseren we waar pijnpunten liggen en denken we na over oplossingen.

Met een inleiding door Geert ten Dam, o.a. voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Panelleden: Ron Bormans, o.a. voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Kai Pattipilohy is creatief directeur van Diversion. Diversion is door heel Nederland innovatiepartner van scholen en lerarenopleidingen bij onder andere het omgaan met botsende waarden en maatschappelijke spanningen. Margalith Kleijwegt auteur en journalist. In 2016 publiceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar rapportage ‘2 werelden, 2 werkelijkheden' over de polarisatie in het onderwijs.  Dr. Hessel Nieuwelink is hoofddocent van de lerarenopleiding maatschappijleer en onderzoeker bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2016 promoveerde hij op een onderzoek naar de ontwikkeling van democratisch burgerschap bij Nederlandse leerlingen. Steven Tan, directeur Marcanti College Achtergrond
Diversion en de Balie maken zich zorgen over de toekomst van de publieke dienstverlening.
Vroeger genoot de publieke ambtsdrager gezag en was deze een neutrale vertegenwoordiger van de staat. Nu zien we dat zowel het gezag als het geloof in neutraliteit verdwijnen. Wat doet het met het vertrouwen in publieke professionals als collega’s, opleiders en studenten niet meer dezelfde waarden delen en uitdragen? Hoe kijken werkgevers, politici en opleiders naar neutraliteit en het uitdragen van democratische en rechtsstatelijke waarden? En wat ervaren de huidige en toekomstige generatie, professionals en docenten, daarvan? Over de reeks
In opdracht van de gemeente Amsterdam gaan Diversion en De Balie in gesprek over waardebotsingen. Door middel van concrete voorbeelden uit de praktijk onderzoeken we waar het wringt en welke waarden door de professionals van morgen onderschreven moeten worden. Hoe zorg je ervoor dat studenten gedurende de opleiding constant hun eigen morele kader kunnen spiegelen aan de waarden die horen bij hun toekomstige taak? Hoe versterken we het persoonlijke moreel kompas als onderdeel van de professionele identiteit? Deze vragen staan centraal tijdens deze programmaserie.