TV NL EN

Wat betekenen Trump en Brexit voor de internationale economie?

DUUR
120 minuten

via livestream.com/debalie/kvs Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Met de woorden ‘America first!’ verklaarde Donald Trump de oorlog aan internationale handel. Een jaar na zijn overwinning kunnen we voorzichtig concluderen dat dit geen loze woorden waren. Tegelijkertijd vond er op Europees gebied ook een grote verschuiving plaats: het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Welke gevolgen hebben deze recente ontwikkelingen voor de internationale economie en handelsrelaties? En waarom is protectionisme zo in opkomst in de Westerse wereld? Op 29 mei zijn deze grote veranderingen onderwerp van gesprek. Harry Garretsen, hoogleraar International Economics & Business aan de RUG zal dit jaar de KVS Lezing houden. Laura van Geest, directeur van het CPB, en Nienke Oomes, hoofd internationale economie van SEO Economisch Onderzoek, reflecteren op de lezing waarna een debat volgt. Waar komt het protectionistische sentiment van Brexit en ‘America First’ vandaan? Wat betekent het voor de internationale handel en economie, en wat staat ons nog te wachten? Harry Garretsen is hoogleraar International Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Garretsen is gespecialiseerd in macro- en internationale economie en tevens expert op het gebied van leiderschap. Hij mengt zich niet alleen via zijn academische werk in de discussie over bijvoorbeeld globalisering en politiek leiderschap, maar ook geregeld via opiniebijdrages in de Groene Amsterdammer, Trouw, NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad. In het verleden was hij plaatsvervangend kroonlid van de SER. Thans is hij lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank, lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, visiting research fellow aan de University of Cambridge, member van St. Catharine’s College, University of Cambridge, en research fellow aan CESifo Institute München.

Laura van Geest  is directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Zij is verantwoordelijk voor de ramingen van de Nederlandse economie. In het Centraal Economisch Plan van afgelopen maart waarschuwt zij voor de gevolgen van de Brexit: “Belangrijk is en blijft dat de overheden van de EU en het VK, maar ook bedrijven, zich voorbereiden op de periode na de daadwerkelijke Brexit. Dit betekent investeren in zaken als extra infrastructuur, grensbewakers en informatievertrekking aan bedrijven. Vooral Nederland met havenstad Rotterdam zal moeten investeren. Sommige bedrijven gaan op zoek gaan naar andere (afzet)markten. Hoe eerder wordt gestart, hoe meer kans op bescherming tegen negatieve effecten van een cliff edge.” Voordat Van Geest bij het CPB aantrad werkte ze in verschillende functies bij het ministerie van Financiën, onder andere als directeur-generaal Rijksbegroting en Thesaurier generaal.

Nienke Oomes is hoofd internationale economie van SEO Economisch Onderzoek. Oomes doet onderzoek op het gebied van economisch beleid en structurele hervormingen in markteconomieën en ontwikkelingslanden. Voorafgaande aan haar aanstelling bij SEO was ze werkzaam als hoofdeconoom bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in Londen, waar zij verantwoordelijk was voor landenstrategie, economische analyse en beleidsevaluaties. Van 2001-10 werkte zij bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waar zij IMF-missies en landenteams leidde en overheden in Afrika, Europa en de voormalige Sovjetunie adviseerde op het gebied van macro-economisch beleid en structurele hervormingen.   Dit programma is een samenwerking van De Balie met de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde – KVS.