TV NL EN

Wat wil de rechts-nationalistische kiezer?

Een alternatief van gevestigde sociaaldemocratische, liberale partijen blijft uit. Is er een progressief alternatief mogelijk, waar ook de rechts-nationalistische stemmer zich door voelt vertegenwoordigd? Met o.a. Kemal Rijken, Renske Leijten, Gerolf Annemans, Sarah de Lange en Meindert Fennema

Taal
Nederlands
Let op!
Wees op tijd. Na aanvang geen toegang.

 

Zou de rechts-nationalistische kiezer zich even goed vertegenwoordigd kunnen voelen bij een stevig progressief alternatief? Wat wil de rechts-nationalistische kiezer eigenlijk? Rechts-nationalistische, eurosceptische partijen lijken te groeien in de EU. Hun gedeelde agendapunten zijn: meer nationale soevereiniteit voor EU-lidstaten en minder immigratie. Welke zorgen van de stemmers liggen daar onder? Kunnen linkse partijen daar ook een antwoord op geven?

Politicoloog en auteur van Eigen volk (2019) Kemal Rijken zet politieke successen en tegenslagen van de afgelopen veertig jaar van rechts-nationalistische partijen in Europa uiteen. Samen met politici Renske Leijten, Gerolf Annemans, Paul Tang en wetenschappers Sarah de Lange en Meindert Fennema gaan we op zoek naar wat de rechts-nationalistische kiezer wil en een antwoord op het rechts-nationalisme in Europa.

 

Houd deze pagina in de gaten voor verdere updates!

Over de sprekers

Kemal Rijken is publicist, politicoloog en historicus. Hij schreef het boek Eigen volk: hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde over de geschiedenis van het rechts-nationalisme in Europa. Rijken onderzocht negen West-Europese landen en sprak onder meer met Nigel Farage, Alexander Gauland, Jean-Marie Le Pen, Umberto Bossi en Filip Dewinter. Hij werkt onder meer als onderzoeksjournalist voor De Groene Amsterdammer en Bernie Magazine.

Sarah de Lange is politicoloog en bijzonder hoogleraar op de dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. De Lange is deskundige op het gebied van rechts-nationalisme en onderzoekt o.a. West-Europese sociaaldemocratische partijen.

Meindert Fennema is politicoloog, emeritus hoogleraar politieke theorie en oud-politicus namens GroenLinks. Fennema geldt als een kenner van de rechts-nationalistische beweging in Nederland en Europa. Ook is hij de beheerder van het archief van drs. Hans Janmaat, de wijlen leider van de Centrum Democraten (CD). Hij publiceert onder meer in NRC Handelsblad en op TPO.nl.

Renske Leijten is politicus voor de SP en lid van de Tweede Kamer. Ze is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën, Europa en de EU.

Gerolf Annemans is jurist en politicus. Vanaf de jaren tachtig is hij politiek actief voor het Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok). Van februari 1987 tot mei 2014 zetelde hij in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds 2014 zit hij voor het Vlaams Belang in het Europarlement.

Paul Tang is econoom en politicus en Europarlementariër namens de PvdA.

Let op: Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Na aanvang geen toegang.

Speakers

Kemal RijkenPublicist, politicoloog en historicus
Sarah de LangePoliticoloog
Meindert FennemaPoliticoloog, oud-politicus
Gerolf AnnemansJurist, politicus
Paul TangPoliticus
Anbo|Anthos ‘Eigen volk’ – Kemal Rijken