TV NL EN

What’s up with flex? – Debat over verleden, toekomst en verandering

DUUR
90 minuten

illustratie: Nina Mathijsen / takeadetour.eu Flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet meer weg te denken. De kritiek op de gevolgen ervan neemt toe maar tegelijkertijd groeit het besef dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie inneemt. Flex is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van vroegere keuzes in politiek en polder. Dit roept nieuwe vragen op. Moeten vakbeweging, werkgevers en politiek een andere koers varen? Staan zij daarbij naast, of juist tegenover elkaar? En hoe zit het met de flexwerker zelf? Moet die zich organiseren om verandering af te dwingen? Met of zonder de vakbeweging? We gaan erover in gesprek met deskundigen uit politiek, vakbeweging en wetenschap. En met u? Aanmelden:
Deze bijeenkomst is gratis, wel willen we u vragen om u aan te melden op: secretar@iisg.nl Precaire polder
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis presenteert deze middag het rapport Precaire Polder. Het resultaat van een verkennend onderzoek, op basis van FNV-archieven, naar de antwoorden die deze vakbond in de afgelopen decennia (circa 1980-2015) heeft geformuleerd op nieuwe uitdagingen rond globalisering, precarisering en veranderend werkgeverschap. Het rapport laat zien dat juist de recente geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging inzichten verschaft in de effectiviteit van de gehanteerde werkwijzen van de vakbond. Het geeft daarmee een voedingsbodem voor toekomstige (her)overwegingen. Het is een manier om een brug te slaan tussen de uitkomsten van historisch onderzoek en de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar het IISG wil niet alleen terugblikken op de praktijk en strategie van de FNV in het verleden, maar ook kijken naar wat dit betekent voor de toekomst van de arbeidsverhoudingen en vakbeweging in Nederland. Naar aanleiding van de presentatie van het verkennende onderzoeksrapport, gaan we onder leiding van Sandra Rottenberg met sprekers en publiek in gesprek over de geschiedenis en toekomst van flexibilisering. Sprekers Klara Boonstra, directeur van de Wiardi Beckman Stichting en hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit Robert Went, wetenschappelijk medewerker van de WRR, daar werkt hij mee aan de WRR-projecten 'De toekomst van werk' en 'Geldschepping' Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, Mei Li Vos, medeoprichter van Alternatief voor Vakbond en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA