TV NL EN

What If Pop-up Museum: The spirit of ’68 today

DUUR
420 minuten

This Pop-up Museum by The Iron Curtain Project is a travelling exhibition that explores what has become of the ideals of 1968. 1968 was an iconic year. Worldwide, people demanded liberty and equality, and questioned authorities and traditional institutions such as the church, schools, and traditional family structures. People wanted to break with convention and found new creative ways to stress their ideals. In an exceptional spirit of creativity, imagination and determination, people all over the world banged on the doors of those in power and demanded change. Fifty years on, the values people once fought for are under pressure. Equality, freedom of speech, religion or artistic freedom can no longer be taken for granted. In a brand new pop-up museum, the Iron Curtain Project connects the past to the present: what has become of the ideals of 1968 and where can we find the ‘spirit of 1968’, which we need more than ever before? This museum presents personal stories from the generation of 1968 from all over Europe as well as new ideas by Europeans for the future of democracy.

The Iron Curtain Project
The Iron Curtain project is a multimedia project with online stories on www.ironcurtainproject.eu, and offline events throughout Europe. The project started exactly 25 years after the fall of the Berlin Wall. It investigates how the former Iron Curtain still influences Europeans today. 1968 was een iconisch jaar. Wereldwijd eisten mensen vrijheid en gelijkheid, en trokken autoriteiten en traditionele instellingen zoals de kerk, scholen en traditionele familiestructuren in twijfel. Tradities gingen op de schop en men ging op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om uitdrukking te geven aan hun idealen. In een vlaag van creativiteit, verbeeldingskracht en vastberadenheid protesteerde men wereldwijd tegen zij die aan de macht waren en riepen op tot verandering. Vijftig jaar laten staan veel van de waarden waar in ‘68 voor gevochten werd, opnieuw onder druk. Gelijkheid en de vrijheid om te zeggen of te geloven wat je wil, zijn niet langer vanzelfsprekend. In een gloednieuw pop-up museum, verbindt het Iron Curtain project het verleden met het heden: wat is er overgebleven van de idealen van ‘68. Waar is de geest van ‘68 die we vandaag de dag zo hard nodig hebben? Het museum presenteert persoonlijke verhalen van de ‘68 generatie uit heel Europa samen met ideeën over de toekomst van democratie in Europa. Het Iron Curtain-project
Het Iron Curtain-project is een multimediaproject met online verhalen en offline evenementen door heel Europa. Het project startte precies 25 jaar na de val van de Berlijnse muur en onderzoekt de invloed van het voormalige IJzeren Gordijn Europeanen in de hedendaagse samenleving.