TV NL EN

Zia Haider Rahman over het failliet van links

DUUR
120 minuten

For English please scroll down Als het om politieke binding gaat is het rechts de laatste decennia gelukt de publieke opinie naar zijn hand te zetten, onder andere door in te spelen op angsten en onderbuikgevoelens. Vooralsnog is het links nog niet gelukt om hier adequaat op te reageren. Hoe draag je een overtuigende boodschap uit zonder daarbij ten prooi te vallen aan demagogie en angstretoriek? En kan je een conservatieve populist overtuigen? Zia Haider Rahman betoogt dat progressieve linkse politici uit een ander vaatje moeten tappen. Rationele argumenten missen vaak overtuigingskracht, de kunsten, daarentegen, zijn vaak wel in staat een krachtige (linkse) boodschap tot uitdrukking te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werk van Renzo Martens of Ai WeiWei. Maar wordt hier genoeg gebruik van gemaakt in de politieke arena?

Rahman zal een korte lezing houden en door Thijs Kleinpaste worden geïnterviewd over de tekortkomingen van het linkse discours en de transformatieve kracht van literatuur, film, theater en beeldende kunst.
Theatermaker Anoek Nuyens speelt een scene uit haar voorstelling Hulp, een journalistiek theaterproject over een erfenis die dwingt na te denken over een nieuwe missie, verantwoordelijkheid en medemenselijkheid in een tijd waar het individu boven alles gaat. Nuyens gaat de dialoog aan met CEO's van multinationals en laat met haar voorstelling zien dat kunst wel degelijk politieke verandering teweeg kan brengen. Gerenommeerd schrijver Zia Haider Rahman keert op 10 en 26 maart terug in De Balie als writer in residence om te praten over urgente politieke en sociale vraagstukken.
       Why are left-wing politicians so unsuccessful in appealing to the masses? Right-wing strategies have been far more effective by instrumentalising emotions (fear) and constructing the dominant discourse that shapes public opinion. But if the aforementioned strategy is not the preferred modus operandi, how does one reach an individual or collective? Reason and argumentation often fall short as means of persuasion, but the arts could be utilised to convey a convincing (left-wing) political message. Renowned author Zia Haider Rahman returns to De Balie as a writer in residence to talk about pressing political and social issues. Theater dramatist Anoek Nuyens will act out a scene from her piece Help, a journalistic theatre piece that explores the role of responsibility and solidarity in an age of individualism. Nuyens enters a dialogue with CEOs of multinationals and through her performance demonstrates that art can indeed bring about political change.