TV NL EN

Zijn arme mensen dom?

DUUR
90 minuten

This programme is in english | De voertaal van dit programma is Engels.

VIDEO-ON-DEMAND: Available a few hours later, via De Balie TV + vimeo.com/debalie Armoede in Nederland zit in de lift: zo’n 1,1 miljoen mensen leven op of onder het minimum. Volgens De Telegraaf verwacht 44% daarvan de rest van hun leven arm te blijven. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten neer, én bij de burger zelf. Maar zijn arme mensen wel slim genoeg om zichzelf te helpen?

Publieke opinie en overheidsbeleid gaan uit van het idee dat armoede ontstaat door gebrek aan scholing. Recent gepubliceerd onderzoek van Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan laat echter zien dat het in werkelijkheid precies omgekeerd is: armoede zorgt ervoor dat men minder goed kan leren. Scholing of voorlichting heeft dan ook geen zin, terwijl bijvoorbeeld ontzorgen (denk aan gratis kinderopvang) wel een goede manier is om armoede te bestrijden. Maar is dat wel de taak van overheid, en is het niet betuttelen?

Schaarste
Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Schaarste dat in de VS al veel stof deed opwaaien, deelt Eldar Shafir (Psycholoog Princeton University) zijn baanbrekende nieuwe inzichten in de oorzaken van armoede in De Balie. Hij pleit voor een nieuwe manier van armoedebestrijding.

Een vooraanstaand panel met onder anderen Freek Ossel (Wethouder Amsterdam met portefeuille armoede) en Rutger Bregman (historicus en journalist voor o.a. De Correspondent) zal hierop reageren en met het publiek in discussie gaan over of, en hoe we armoedebestrijding in Nederland moeten aanpakken.

Moderatie door: Kirsten van den Hul.

Literatuur Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan:

Schaarste