TV NL EN

De zin en onzin van marktwerking

Tijdens ‘Zin en onzin van marktwerking’ onderzoeken we de geschiedenis van het marktdenken in Nederland.

Georganiseerd door
Market Makers
Moderator
Ido de Haan

Bij marktwerking denken we algauw aan een overheid die de touwtjes uit handen geeft en de markt haar werk laat doen. Maar wat is die markt, waaraan we publieke zaken als onderwijs en zorg zeggen over te laten? Hoe natuurlijk is ze, gegeven het feit dat het woord ‘marktwerking’ minder dan dertig jaar geleden ingang vond in het dagelijks taalgebruik? En welke rol speelt de overheid zélf in het aanjagen van de markt?

Tijdens de debatavond ‘Zin en onzin van marktwerking’ onderzoeken we de geschiedenis van het marktdenken in Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat onze huidige vormen van marktwerking niet zozeer geënt zijn op een ‘natuurlijke’ markt, maar op een marktgericht besturingsmodel dat een lange geschiedenis kent.

Ewald Engelen laat zien welke rol de zelfbenoemde neoliberale beweging in Nederland heeft gespeeld in de totstandkoming van het marktdenken. Tegen deze achtergrond gaan we in discussie over de uitkomsten van dertig jaar marktgericht beleid. Sander Heijne (De Correspondent) vertelt onder zijn journalistieke onderzoek naar de gevolgen van marktprikkels in de publieke sector. Mirjam de Rijk (De Groene Amsterdammer) gaat in op hoe de markt werkt in de private sector, aan de hand van haar onderzoek naar de arbeids- en woningmarkt. Oud-minister Tineke Netelenbos (PvdA) buigt zich over de vraag waar het politieke marktdenken van de jaren negentig vandaan kwam en hoe dit in de praktijk werd uitgevoerd. Hierna gaan we met de zaal in discussie onder leiding van historicus Ido de Haan.

Programma

20.30 uur Opening Ido de Haan
20.35 uur Lezing Ewald Engelen (neoliberalisme en de oorsprong van de marktpolitiek in Nederland)
21.00 uur Reactie Sander Heijne (marktmechanisme in publieke sector)
21.10 uur Reactie Mirjam de Rijk (marktmechanisme in marktsector)
21.20 uur Reactie Tineke Netelenbos (marktdenken in de politiek)
21.30 uur Discussie met panel
21.45 uur Discussie met zaal
22.10 uur Einde

 

Speakers

Ewald Engelen
Sander HeijneDe Correspondent
Mirjam de RijkDe Groene Amsterdammer
Tineke NetelenbosOud Minister (PvdA)