TV NL EN

Het Vrije Woord

Vrijzinnig, betrokken en nieuwsgierig

De leden van Het vrije woord leveren een substantiële bijdrage aan de vrije programmering van De Balie. Met een jaarlijkse gift van 2.500,- maakt u het mede mogelijk dat De Balie zich kritisch en onafhankelijk kan blijven inzetten voor onze vrijheid, democratie en rechtsstaat.

Het Vrije Woord

In een complexe en veranderende wereld blijft het vrije woord een van onze grootste verworvenheden. Discussie geeft inzicht in andermans perspectieven, stimuleert betrokken burgerschap en is een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijke, culturele en politieke vooruitgang. De Balie ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om vrije en nieuwe gedachten een podium te bieden, ook als deze wellicht ingaan tegen heersende ideeën.

Laten we niet wegkijken, maar het debat aangaan en Het Vrije Woord omarmen!

Marcelle Kuiper, lid van Het Vrije Woord

De programmering van De Balie wordt gefinancierd uit eigen inkomsten en samenwerkingsverbanden. De geefkringen bieden De Balie de mogelijkheid om kritisch en onafhankelijk te kunnen werken aan programma’s die de samenleving zo hard nodig heeft. Het Vrij Woord is de meest vooraanstaande van onze geefkringen, en biedt een substantiële bijdrage aan onze programmabudgetten.

Als vrijzinnig, betrokken en nieuwsgierig lid van Het Vrije Woord draagt u met ons bij aan een open en pluriforme samenleving. U bent bovendien getuige van unieke programma’s en krijgt de kans sprekers en kunstenaars te ontmoeten die u anders misschien nooit in persoon te spreken zou krijgen.

In de loop van het culturele seizoen zijn de leden welkom bij minstens vier exclusieve bijeenkomsten met interessante gasten en bijzondere sprekers, waaronder het jaarlijks terugkerende Het Vrije Woord diner en het Prinsjesdagontbijt. Met het lidmaatschap van Het Vrije Woord heeft u vrij toegang tot de volledige programmering van De Balie, voor twee personen. In het geval van bijzondere sprekers, wordt er regelmatig een samenkomst georganiseerd, exclusief voor leden van Het Vrije Woord.

Mocht er in de loop van het jaar een bijzondere spreker te gast zijn in De Balie proberen we hier altijd, in overleg met het comité van Het Vrije Woord, een samenkomst omheen te maken. 

If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.

George Orwell

De leden van Het Vrije Woord worden goed op de hoogte gehouden van speciale Het Vrije Woord programma’s en ontvangen daarnaast maandelijks tips van de directie voor reguliere De Balie programma’s.

U maakt Het Vrije Woord mogelijk met een jaarlijkse bijdrage vanaf €2.500, voor de duur van 5 jaar*. Leden hebben vrij toegang tot de volledige programmering van De Balie, met introducé. Leden kunnen er ook voor kiezen om naast hun gekozen jaarlijkse bijdrage aan Het Vrije Woord als mecenas op te treden. Een mecenas kan bijvoorbeeld specifieke programmalijnen financieren of de kosten van het aanstellen van een nieuwe redacteur op zich nemen.


Sponsoring

Bedrijven en organisaties kunnen zich als sponsor verbinden aan de ambities van De Balie. Voor sponsoren zijn er uiteenlopende proposities mogelijk, afhankelijk van de wensen van de sponsor. Neem contact op met Berend Tol om van gedachten te wisselen over een gepaste samenwerking.

*ANBI
De Balie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de status Culturele Instelling. Giften aan De Balie zijn om die reden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke giften (schenken voor minimaal 5 jaar) mogen onder de Geefwet voor 125% afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Wat deze regeling voor u betekent, is afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie. Wij informeren u graag hierover.


Meer informatie over het lidmaatschap?

Heeft Het Vrije Woord uw interesse gewekt? Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek. Bedrijven en organisaties kunnen zich als sponsor verbinden aan de ambities van De Balie. Voor sponsoren zijn er uiteenlopende proposities mogelijk, afhankelijk van de wensen van de sponsor. Neem contact op met Berend Tol.

Op zoek naar meer informatie over onze andere lidmaatschappen?


Over De Balie

De Balie produceert programma’s over kunst, cultuur en politiek. In vijfendertig jaar is De Balie uitgegroeid tot een fenomeen op het gebied van spraakmakende debatten, films en kunstprojecten. De Balie heeft een vast team van professionele programmamakers die het publieke debat stimuleren en ruim baan bieden aan vrije geesten en nieuwe denkbeelden. De programmamakers van De Balie programmeren met lef en gaan daarbij geen controversiële zaken of thema’s uit de weg, als dit op verantwoorde wijze kan en het belang evident is. De Balie geeft expliciet ruimte aan vergeten groepen en aan geluiden die onvoldoende worden gehoord. Waar groepen zich afsluiten voor elkaar, nodigt De Balie ze uit om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij vraagt De Balie voortdurend aandacht van publiek, politiek en media. Zo ontstaat er draagvlak onder een breed publiek en de participatie van een zo groot mogelijke groep mensen. Zodat iedereen van gedachten kan wisselen, en zijn of haar mening kan vormen over de thema’s die ertoe doen in onze samenleving.