TV NL EN

Alexander Mullenders

STUDIO, STUDIO 11
Foto: Tanne van der Wal

Alexander Mullenders (49) is voorzitter van Stichting Scipova, een stichting die zich richt op het vergroten van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het beleid op Sociaal Domein beleidsterreinen (zoals Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening, WMO/PGB, jeugdzorg en Wonen).

Hij was jarenlang een graag geziene en zeer succesvolle ondernemer. Iemand die regelmatig gevraagd werd als dagvoorzitter of bedrijven hielp de interne processen weer vlot te trekken. Er was voor hem dan ook qua inkomen jarenlang geen vuiltje aan de lucht. De bomen groeiden bijna tot in de hemel.

Rand van de afgrond

Maar aan dat alles kwam een abrupt einde toen hij tijdens de financiële crisis in 2011/2012 na één verkeerde beslissing zijn bedrijf tot over de rand van de afgrond bracht. Alexander heeft in de periode die daarop volgde alles op alles gezet om het bedrijf weer vlot te trekken en zelf getracht verder alles te regelen met zijn schuldeisers.

Ondanks het harde werken moest hij noodgedwongen, de schaamte voorbij, zich melden bij het loket van de gemeente Den Haag en was hij door jarenlange stress en het iedere dag leven in onzekerheid ook een depressie een burn-out en veel lichamelijke klachten rijker.

Ambtelijke molens

Eenmaal verzeild in de ambtelijke molens kwam Alexander geen stap verder. Alexander is echter niet de persoon die zich eenvoudig laat wegsturen. Hij beet zich vast in zijn eigen traject en maakte zich in korte tijd veel van de bestaande regelgeving eigen. Vanaf dat moment bestookte hij de diverse relevante afdelingen met kritische vragen.

Gedurende die periode verbaasde hij zich meer en meer over het feit dat er niet of nauwelijks gebruik werd gemaakt van de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen bij het bepalen van het beleid. Goedbedoelde pilots voor het verbeteren van het beleid op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding maakten ook geen gebruik van ervaringsdeskundigen en stierven een onnodige dood of haalden niet de resultaten die mogelijk waren.

Stichting Scipova

De geboorte van Stichting Scipova was een feit nadat een gemeentelijke beleidsmedewerker aangaf dat haar gemeente zich meer zou focussen op voldoen aan de eisen van de nieuwe WGS in plaats van het meer en beter mensen helpen die in de schuldhulpverlening terecht waren gekomen.

De brug slaan tussen de systeemwereld van beleidsmakers en de leefwereld van schuldenaren, dat is wat Alexander kan bieden.

LinkedIn