TV NL EN

Cathelijne Tiel

STUDIO 7
Kunsthistoricus en filosoof

Wat zien we, wat is onzichtbaar en wat wordt bewust buiten beschouwing gelaten? Als kunsthistoricus en filosoof houdt Cathelijne Tiel zich bezig met de vraag hoe wij betekenis geven aan de wereld om ons heen én aan onszelf. Structurele maatschappelijke problemen, zoals huiselijk geweld en gender gerelateerd geweld, zijn volgens Cathelijne een gevolg van (onzichtbare) ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Om deze problemen beter te begrijpen én aan te pakken, moeten we onze ideeën zichtbaar (en inzichtelijk) maken. Kunst speelt hierbij voor haar een belangrijke rol: het verbeeld het onzichtbare en onzegbare.

Eerder werkte Cathelijne bij o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam en Kunsthalle Amsterdam. Op dit moment rondt ze haar master wijsbegeerte af en schrijft ze haar scriptie over de blinde vlekken binnen het discours van diversiteit en inclusie.