TV NL EN

Daaf Borren

STUDIO 12
Deelnemers Studio De Balie seizoen 2023 / 2024. Foto: Jan Boeve / De Balie.

Daaf Borren (33) is schrijver. Afgelopen jaren werkte hij als correspondent vanuit alle Afrikaanse windstreken, waar hij verslag deed van staatsgrepen en protestbewegingen tot klimaatverandering en migratie. 

Hij merkt dat Europa haar beeld van het Globale Zuiden hoofdzakelijk baseert op geïsoleerde gebeurtenissen en generalisaties, waardoor het lang niet altijd recht doet aan de realiteit. Bovendien ziet hij dat de neiging om niet-westerse landen voortdurend langs de westerse meetlat van vooruitgang te leggen, tot wederzijds onbegrip leidt. 

Omdat Europa zich steeds vaker moet schikken naar een bijrol in een kantelende wereldorde, pleit Daaf voor Europese wendbaarheid en een hernieuwde benadering van het Globale Zuiden. Daarvoor is het volgens hem zaak dat eurocentrische oogkleppen worden afgeworpen en verhoudingen vorm krijgen langs de principes van gelijkwaardigheid.

Deze visie zit vervlochten in zijn eerste boek, dat bij Uitgeverij Pluim zal verschijnen. 

Website

LinkedIn 

Instagram