TV NL EN

Emma van Gelder

STUDIO 9
Europees consumentenrecht en online geschilbeslechtingsexpert

In Nederland hebben meer mensen toegang tot het internet dan toegang tot het recht. Emma van Gelder onderzoekt de rol van digitalisering in het vergroten van toegang tot het recht in de Europese Unie, met een focus op toegang tot de civiele procedure. Daarbij poogt zij de vraag te beantwoorden onder welke criteria burgers toegang hebben tot een eerlijke online procedure. Zij is als promovenda verbonden aan de Erasmus School of Law, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, binnen het ERC project ‘building EU Civil Justice’. Zij rondt momenteel haar proefschrift af met als onderwerp online dispute resolution (ODR) voor consumenten in de Europese Unie.

Zie:

E.M. van Gelder, ‘The European approach to Consumer ODR’, International Journal of Online Dispute Resolution, 2019 (2), pp. 219-226. doi: 10.5553/IJODR/235250022019006002015E.M. van Gelder, ‘Online Dispute Resolution: Een veelbelovend initiatief voor toegang tot het recht?’, Maandblad voor vermogensrecht, 2018 (7-8), 262-267.