TV NL EN

Floor Engelbertink

STUDIO 12
Deelnemers Studio De Balie seizoen 2023 / 2024. Foto: Jan Boeve / De Balie.

Floor Engelbertink (1987) is advocaat in asiel- en genderidentiteitszaken, mede-eigenaar van Robin Advocaten en bestuurslid van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN). 

Zij maakt zich zorgen over de constante problematiek bij uitvoeringsorganisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de onrealistische en populistische politieke plannen die aan de IND worden opgedrongen vanuit de regering. Zij wil actief ageren tegen het feitenvrije debat over asiel en inzicht bieden in het werk van asieladvocaten om zo de belangen van haar cliënten en beroepsgroep beschermen. Daarbij zet zij ook graag het beeld van de stoffige sociale advocaat recht en hoopt ze jonge advocaten te enthousiasmeren voor het vak.

LinkedIn

Kantoorwebsite