TV NL EN

Mimi Oldenhave

STUDIO 13
Mimi Oldenhave, STUDIO 13, Fotograaf Thuy Nguyen

Mimi Oldenhave studeerde architectuur (BSc & MSc) in Delft. Nu doorloopt ze de beroepservaringsperiode om haar titel te verkrijgen. Mimi wilde architect worden om prachtige woningen te maken voor mensen die ze nodig hebben.

Maar dat blijkt helemaal niet meer zo te werken. Tijdens haar studie merkte ze al dat het beroep van architect bestaat uit het behartigen van tegenstrijdige belangen, in een veld van hiërarchische en traditionele machtsstructuren waar het vooral gaat om wie het geld heeft. 

Mimi ziet hoe de rol van de architect vervaagt, en standaardisatie (vooral in de sociale woningbouw) de architect begint te vervangen. Ze pleit ervoor dat de rol van de architect steviger verankerd wordt in de wet, zodat de architect de ambassadeur van toegankelijkheid, creativiteit, esthetiek en duurzaamheid kan blijven. Die rol moet de architect niet alleen voor ’the happy few’ kunnen spelen, maar voor iedereen.