TV NL EN

Paula Smith

STUDIO 13
Paula Smith, STUDIO 13, Fotograaf Thuy Nguyen

Paula Smith werkt als onderzoeker en docent bij de opleiding Social Work. Zij focust in haar werk op ongelijkheidsvraagstukken en systeemverandering. Ze doet haar onderzoek niet over of voor, maar mét de mensen om wie het gaat. 

In haar promotieonderzoek onderzoekt zij samen met jongeren en professionals hoe – met behulp van co-creatie en gezamenlijke besluitvorming – schulden bij jongeren voorkomen kunnen worden.

Het idee is simpel: beleid, educatie en ondersteuning moeten niet voor jongeren ontworpen worden, maar samen met jongeren. Als je jongeren betrekt bij het ontwerpen, sluit beleid beter aan op hun wensen en behoeften – en werkt het beter!

Paula vindt het belangrijk om juist jongeren bij haar onderzoek te betrekken die het meest afhankelijk zijn van het financiële systeem, jongeren die dus ook het hardst geraakt worden. Juist naar hen moeten we luisteren. En juist met die stemmen wil Paula het publieke debat te verrijken.