TV NL EN

Victor Hoornweg

STUDIO 7
Filosoof en econometrist

Victor Hoornweg is schrijver, filosoof en econometrist. Victor wil laten zien hoe relevant wetenschappelijke discussies zijn, juist wanneer we erkennen dat wetenschap doorspekt is met slordigheden, vooroordelen, persoonlijke belangen en menselijke ‘fouten’ van andere aard. Momenteel rondt hij een populairwetenschappelijk boek af waarmee hij onze kijk op wetenschap drastisch wil veranderen. Eerder publiceerde hij twee versies van hetzelfde onderzoek: in zijn proefschrift volgde hij de normen van de wetenschap, maar in zijn boek week hij daarvan af. Hij betoogt dat wetenschap niet zozeer de gevestigde standaarden centraal moet stellen, maar de vrije uitwisseling van ideeën (zie debat in De Balie).