Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Nederland het wervingsverdrag sloot met Marokko en de eerste Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland kwamen. Marokko is in die 50 jaar altijd een rol blijven spelen in de levens van Marokkaanse Nederlanders. 

Of het nou gaat om religie, geboorte en naamgeving, sterven en erven, huwelijk en scheiding, politieke en maatschappelijke activiteiten of reizen en migreren, als Marokkaanse Nederlander kun je niet om Marokko en de Marokkaanse wetgeving heen. Van de Marokkaanse nationaliteit kan men immers geen afstand doen. Wat zijn de speerpunten en strategieën van Rabat’s diaspora-beleid anno 2019 en wat betekent de verplichte Marokkaanse nationaliteit voor het Nederlands burgerschap? Heeft Nederland belang bij het in stand houden van de status quo? Tijdens De Lange Arm van Rabat gaan we het gesprek aan over belangen van staten versus belangen van burgers en over nationaliteit versus burgerschap. 

 

*Dit programma is gedeeltelijk engelstalig