TV NL EN

Pieter Omtzigt doet toekomstplannen uit de doeken in nieuwe talkshow De Balie

Pieter Omtzigt keert terug in de politiek.

Pieter Omtzigt keert terug in de politiek. Op 17 september vertelt hij in de eerste aflevering van onze tweewekelijkse talkshow Plein Publiek over de plannen die hij heeft voor Nederland.

Plein Publiek is een talkshow zoals talkshows bedoeld zijn. Presentator Yoeri Albrecht ontvangt politici, wetenschappers, filosofen en andere denkers. Gasten die niet alleen wat te vertellen hebben, maar daar nog de ruimte voor krijgen ook. Plein Publiek besteedt meer aandacht aan dialoog, duiding en debat dan aan decor. Wat er ter tafel komt vinden we nou eenmaal belangrijker dan hoe die tafel eruitziet.

Onze eerste gast is volksvertegenwoordiger Pieter Omtzigt, die direct na terugkomst in de Tweede Kamer zijn politieke plannen voor een nieuw sociaal contract komt introduceren. Hij zal ook ingaan op zijn plannen om de grondwettelijke plicht om voor bestaanszekerheid en woningen te zorgen, in te vullen. Samen met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans en directeur van het Nibud Arjan Vliegenthart gaan we in gesprek over de staat van de Nederlandse rechtstaat, het in inkomen van de Nederlandse burger en het verstoorde vertrouwen tussen die burger en de overheid. Politicoloog Fatihya Abdi schuift ook aan bij het gesprek.

Vrijdag 17 September in De Balie.
Pieter Omtzigt bij Plein Publiek

De Nederlandse politiek heeft een kernopgave: de tijdelijke macht die haar is gegeven via de verkiezingen benutten om het land goed te besturen en de echte problemen van Nederland op te lossen. Van die ideale situatie zijn we ver afgedwaald. Voor grote groepen Nederlanders is er sprake van verval in levensstandaard en een terugval in de dromen die zij durven dromen voor zichzelf en hun eigen kinderen. De koopkrachtplaatjes zijn voor velen een schijnwerkelijkheid, en lage werkloosheidscijfers hebben niet geleid tot bestaanszekerheid.

Pieter Omtzigt gaat in De Balie terug naar de uitgangspunten van regeringsbeleid, naar de verhouding tussen overheid en burger, die verstoord is geraakt. Die verhouding moet weer in balans gebracht worden door terug te keren naar de basis: het belang van goed bestuur en de noodzaak van een nieuw sociaal contract. Het is geen alomvattend verhaal over alle vraagstukken die er vandaag de dag spelen. Wel gaat Omtzigt in op een aantal kernthema’s waar hij de komende tijd concreet mee aan de slag wil gaan waaronder de bestaanszekerheid en het sociaal minimum, de volkshuisvesting en de rechtsstaat.