TV NL EN

Raad voor Cultuur positief over De Balie

Vandaag bracht de Raad voor Cultuur een positief advies uit aan de minister van OCW om De Balie op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021-2024. 

De Raad schrijft in zijn advies: “De Balie is een van de weinige debatpodia met een internationale uitstraling. De artistieke kwaliteit van de culturele programmering is hoog en wordt door De Balie bewaakt. Voor haar artistieke producties kan De Balie een beroep doen op een groot netwerk van theatermakers en kunstenaars. De raad is enthousiast over de eigenheid van de debatvorm die De Balie heeft ontwikkeld die, zo blijkt, niet altijd een klassiek gevoerd gesprek op het podium hoeft te zijn.”

Nederland Amsterdam 8 december 2019. Grote Denkers: Toni Morrison. Foto: Jan Boeve / De Balie

Verder staat ook in het advies: “De raad ziet dat De Balie steeds weer zichzelf vernieuwt en experimenteert met nieuwe gespreksformats en debatvormen. De Balie creëert eigen genres en zoekt hier de juiste mensen bij om te kunnen experimenteren. Hierin vervult De Balie een voorbeeldfunctie voor andere debatpodia. De instelling is dan ook een kweekvijver voor talent op allerlei gebied: journalistiek, politiek, redactioneel en artistiek.”

Wij zijn zeer verheugd dat de Raad voor Cultuur de artistieke waarde en het nationale en internationale aspect van De Balie bevestigt. Wij geloven dat een open, pluriforme, democratische en rechtsstatelijke samenleving de beste samenleving is. We maken programma’s vanuit het idee dat kunst een uitgelezen manier is om mensen tot introspectie, empathie, overpeinzingen en nieuwe inzichten te brengen en om mensen uit te nodigen met elkaar in gesprek te gaan. 

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie: “Vrijheid en gesprek zijn ook al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met onze nationale cultuur. De Balie waardeert het zeer dat de minister van OCW voor het eerst sinds jaren meer ruimte in de culturele infrastructuur heeft gecreëerd en dat de Raad haar adviseert De Balie daarin op te nemen. We nemen de opmerking van de Raad ter harte dat hij graag nog concreter uitgewerkte contouren van de programmering voor de komende beleidsperiode ontvangt.” 

De Raad van Cultuur heeft alle adviezen aangeboden aan de minister van OCW Ingrid van Engelshoven. Op Prinsjesdag, 15 september, zal de minister haar subsidiebesluiten voor de BIS 2021-2024 presenteren.

Lees hier het volledige advies van de RvC over De Balie

Lees hier alle adviezen voor de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024